Fredrik Vahlquist:Männen som stoppade Sovjet

För sextio år sedan avbröt Stalin anfallet mot Finland vid byn Ihantala. En underlägsen finsk armé höll ställningarna i Nordens blodigaste slag. I ett nytt filmprojekt, med kritikerrosade ”Framom främsta linjen” som första del, upprätthålls minnet av de hårda striderna.

Under strecket
Publicerad
Annons

Tre dagar efter den allierade landstigningen i Normandie den 6 juni 1944 inledde Sovjetunionen ett strategiskt anfall mot Finland, vars omedelbara avsikt var att krossa det militära hotet i nordväst. Under skydd av en av andra världskrigets mest förödande artillerikoncentrationer och understödda av en väldig flygarmada inledde stora sovjetiska elitförband en offensiv mot den finska huvudförsvarslinjen på Karelska näset. Styrkorna leddes av kommendören för Leningradfronten, general Leonid Govorov. Reserverna medräknade uppgick de ryska styrkorna till 270 000 man, 24 divisioner understödda av överlägsna artilleri-, pansar- och flygförband. Sammanlagt var över fyrtio sovjetiska divisioner koncentrerade mot Finland. De finska ställningarna försvarades av endast 75 000 man.

Syftet var att genom en snabb militär operation, där den sovjetiska övermakten skulle vara utslagsgivande, inta Viborg för att sedan låta stridsvagnarna rulla vidare mot Helsingfors. Detta var det brutala, definitiva svaret på upprepade finska fredstrevare.

Annons
Annons
Annons