X
Annons
X

Mannen som såg bortom horisonten

Historien vimlar av mer eller mindre seriösa personer, som påstått sig kunna spå framtiden i djurkroppars inälvor, göra bly till renaste guld, tala med de dödas andar och koka ihop elixir som ger evigt liv. Efterfrågan på deras tjänster har alltid varit stor. Inte minst under renässansen avlönade mången storman egna alkemister i förhoppning om att deras mödor skulle resultera i det guld som så väl behövdes för att finansiera de ständiga krigen.

"Han är en man som vet allt, och som aldrig dör". Så sade till och med den upplyste Voltaire om den falske greven de Saint Germain, som blev vida känd under 1700-talets första hälft för sina experiment med "naturens universella ande", och som ansågs vara flera hundra år gammal. En annan självutnämnd greve var sicilianaren Cagliostro, eller som han egentligen hette, Balsamo. Denne påstod sig äga "De vises sten" med de underbaraste egenskaper. Cagliostro påstod sig en gång ha träffat Saint Germain och av denne fått rådet att aldrig tala sanning. Detta råd följde han utan svårighet i sina omfattande kontakter med furstar och kardinaler som sökte hans råd.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X