Männen har makten i svenska kulturlivet

Man ska vara man för att ha makt i det svenska kulturlivet. Trots att kvinnorna är i majoritet i kulturvärlden som helhet är det männen som styr. Det visar en unik genomgång som SvD har gjort - över hela landet och hela kultursfären - av hur könsfördelningen ser ut på chefspositionerna. Inom musiken är mer än åtta av tio chefer män. Texter: Lina Kalmteg

Under strecket
Publicerad
Annons

Kvinnor, kvinnor, kvinnor och en och annan man. Så ser det ut bland dem som går på teater, utställningar och konserter. En övervikt kvinnor är det också bland studerande på konstnärliga högskolor och nästan på alla områden bland kulturarbetarna.
Men där blir kvinnorna kvar. På besöksstolen eller som kulturarbetare längre ned i hierarkin.
Till toppen är det få som ges tillträde.
Det visar SvD: s granskning av maktpositioner inom teater, dans, musik, konst, museer och litteratur. I sammanställningen här intill ingår de högsta cheferna och de som har makt över det konstnärliga arbetet.

– Fler kvinnliga chefer inom kulturen är en rättvisefråga och skulle kunna ha påverkan på det konstnärliga innehållet, säger historiker Birgitta Jordansson.
Men någon rättvis fördelning mellan män och kvinnor är det alltså inte i dag. Genomgången visar att kvinnorna inte är i majoritet inom någon sfär. Sämst ser det ut i musiklivet. Utslaget på alla musikområden är nästan 84 procent av cheferna män. I teatervärlden är över
70 procent av ledarna män och inom dansen är två tredjedelar män.
Bäst är fördelningen mellan manliga och kvinnliga chefer på museerna. Men inte på statliga museer där bara 35 procent styrs av kvinnor.

Annons
Annons
Annons