Annons

Maning till terror blir straffbar

Den svenska lagen ska utvidgas så att det blir straffbart att uppmana, utbilda och rekrytera personer att utföra terroristbrott. Lagen är en anpassning till EU:s terrorbekämpning.

Under strecket
Publicerad

Regeringen beslöt på torsdagen att skicka över ett nytt lagförslag om terrorbekämpning till juristerna i Lagrådet för bedömning. Den nya lagen är en anpassning till en av Europarådet antagen konvention om förebyggande av terrorism och ett rambeslut om kamp mot terrorism som antogs inom EU i fjol.

Lagen kriminaliserar att uppmana, rekrytera och utbilda i syfte att begå terroristbrott eller annan allvarlig brottslighet.

Annons
Annons
Annons