Annons
X
Annons
X

Maning till terror blir straffbar

Den svenska lagen ska utvidgas så att det blir straffbart att uppmana, utbilda och rekrytera personer att utföra terroristbrott. Lagen är en anpassning till EU:s terrorbekämpning.

Regeringen beslöt på torsdagen att skicka över ett nytt lagförslag om terrorbekämpning till juristerna i Lagrådet för bedömning. Den nya lagen är en anpassning till en av Europarådet antagen konvention om förebyggande av terrorism och ett rambeslut om kamp mot terrorism som antogs inom EU i fjol.

Lagen kriminaliserar att uppmana, rekrytera och utbilda i syfte att begå terroristbrott eller annan allvarlig brottslighet.

Att någon uppmanar eller uppviglar till grova brott är sedan länge straffbart enligt svensk lag. På samma sätt är det olagligt att rekrytera någon till att utföra ett grovt brott.

Annons
X

Den nya lagen kan ses som ett förtydligande och en markering av allvaret i att bekämpa terrorhandlingar.

Bland annat gör den det olagligt att i Sverige uppmana till brott som ska begås i utlandet.

–Lagen innebär en teknisk reglering och innehåller inga revolutionerande nyheter, säger Per Lennerbrant, ämnesråd vid justitiedepartementet.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Definitionen av vad som är terroristbrott utgår från flera internationella konventioner, bland annat FN:s konvention från 1999 om bekämpande av finansiering av terrorism.

  –Där definieras ett antal gärningar som terroristbrott: till exempel kapning, sjö- och luftfartssabotage, flygplatssabotage och våldsbrott i syfte att destabilisera samhällen eller påverka stater att utföra eller avstå att utföra vissa handlingar, säger Per Lennerbrant.

  Förra året antog EU ett åtgärdspaket mot terrorism vars syfte var just att harmonisera EU- staternas nationella lagstiftning när det gäller terrorbekämpning. Därigenom skulle det bli förbjudet att offentligt uppmana, utbilda och rekrytera till terrorism i hela unionen.

  Enligt regeringen kommer det nya lagförslaget inte att stå i strid med svenska grundlagar om tryck- och yttrandefrihet. Allianspartierna och socialdemokraterna har redan sagt ja till att Sve- rige anpassar sin lag till Europarådets konvention och EU:s rambeslut omterrorismbekämpning.

  Vänsterpartiet och Miljöpartiet är kritiska till lagen eftersom de anser att den riskerar att kriminalisera åsikter vilket skulle stå i konflikt med grundlagarna.

  2005 tillämpades FN-konventionen sedan den inkorporerats i svensk lag. Två män dömdes i Svea hovrätt till fyra och ett halvt respektive fem års fängelse för att ha gett finansiellt stöd till terrororganisationerna Ansar-al-Islam och Ansar-al-Sunna i Irak.

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X