Krönika

Anna-Malin Karlsson:Mångkulturens olika värden

Anna-Malin Karlsson
Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Politolingvistik är läran om det politiska språket. Här studeras hur ord och begrepp inmutas av olika aktörer och laddas med värde. I många fall är detta helt osynligt, som när hela länder och kulturområden sedan länge är överens om ett begrepps laddning. Så är det exempelvis med
demokrati. Därför kan
demokratisk fungera som ett positivt förstärkande adjektiv. En demokratisk rättighet är närmast synonymt med en
mänsklig eller
självklar rättighet.

Annons
Annons
Annons