Krönika

Anna-Malin Karlsson:Mångkulturens olika värden

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Politolingvistik är läran om det politiska språket. Här studeras hur ord och begrepp inmutas av olika aktörer och laddas med värde. I många fall är detta helt osynligt, som när hela länder och kulturområden sedan länge är överens om ett begrepps laddning. Så är det exempelvis med
demokrati. Därför kan
demokratisk fungera som ett positivt förstärkande adjektiv. En demokratisk rättighet är närmast synonymt med en
mänsklig eller
självklar rättighet.

Andra ord har olika värde i olika grupper.
Konservativ kan exempelvis vara både ett skällsord, en saklig etikett och en komplimang, beroende på vem som yttrar det, om vem och i vilket sammanhang. Det samma gäller
feminist, som många stolt kallar sig medan andra ivrigt framhåller att de
inte är det.

Annons
Annons
Annons