Annons

”Mångkultur får aldrig ursäkta kvinnoförtryck”

Gulan Avci
Gulan Avci Foto: Privat

Vi tror på en integrationspolitik med kvinnorna i fokus. Genom att ge kvinnorna makt och på­skynda deras integration in i samhället kan det bidra till att upplösa traditionella makt- och familjestrukturer, skriver Gulan Avci, Liberala Kvinnor.

Uppdaterad
Publicerad

DEBATT | INTEGRATION

En framgångsrik integrations­politik kan inte enbart bestå av arbetslinjen.

Liberaler har alltid haft en stolt tradition av humanism och öppenhet. Vi har tagit kampen för människans lika rätt och värde och försvarat demokratins grundfundament om jämställdhet och jämlikhet mellan män och kvinnor. Två fundamentala värden som byggt vårt land starkt.

Liberala Kvinnor är stolta över det sociala patos som präglat vårt parti. Kampen för det glömda Sverige, för de mest utsatta, för dem som mer än några andra behövt respekt och solidaritet. Men vi vet också att frihet kräver både ansvar och gränser. Att solidariteten kostar. När öppenheten hotas krävs det mod att fatta svåra beslut som frihetens var­aktig­het kräver.

Annons

Den stora invandringen till Sverige har ställt oss inför vissa vägval. Vi står inför ett exceptionellt ­ansträngt läge och migrations- och integrations­frågorna har seglat upp som de viktigaste frågorna och kräver en tydlig politik för att hantera morgondagens utmaningar.

Liberala Kvinnor tror inte att en framgångsrik integrationspolitik enbart kan bestå av arbetslinjen eller att människor lär sig svenska för att komma in i samhället. I dag när de liberala värdena utmanas behöver vi mer än någonsin betona demokratins grundvärderingar.

Den senaste tidens skandaler som avlöst varandra i Miljöpartiet visar hur viktiga värderingar är för att hålla ihop Sverige. Politiker har det yttersta ansvaret att försvara jämställdheten mellan män och kvinnor. Vi måste ta kampen mot all form av extremism, oavsett om den yttras av kulturrelativister på vänstersidan, högerextremister eller islamister.

Liberala Kvinnor är de första att erkänna att det behövs ett radikalt perspektivskifte för att komma till rätta med segregations- och utanförskaps­problematiken som riskerar bli än värre om vi inte klarar av att hantera integrationen.

**Det är ingen lätt uppgift **att integrera alla. Det måste vi våga erkänna! Men det får inte innebära att vi ursäktar kvinnoförtryck, parallella samhällen och religiösa dogmer som får allt strakare fäste i vårt sekulära samhälle.

Vi ser stora problem och det beror på flera olika faktorer. Invandringen och den etniska dimensionen är en mycket viktig aspekt. En stor invandring, som den vi har haft, från länder vars kultur inte har mycket gemensamt med vårt lands kultur skapar en naturlig grogrund för ett djupt utanförskap.

Det förstärks om en stor del av nykomlingarna hamnar i redan utslagna områden. Om man möts av socioekonomiskt utanförskap och gamla patriarkala sedvänjor som påminner om hemlandets. Då kan ursprungskulturen utvecklas till ett aggressivt vapen för att hantera en situation som både är kränkande och destruktiv för individen.

**Det är en utanförskapskultur **som får en egen dyna­mik och som omvandlar den individuella utsatt­heten till kollektiva processer som främst drabbar kvinnor och flickor. Ett medeltida förtryck som ­befästs i det nya landet. Det är en utveckling vi ­måste stoppa. Alltför många har fått sina grund­läggande mänskliga rättigheter fråntagna och det är offren för hederskulturen. En bortglömd grupp i det glömda Sverige.

Liberala Kvinnor är oroade över den tafatthet rege­ringen uppvisat inför de utmaningar vi står ­inför. Utanförskapet växer och delar vårt land. Att inte se hedersoffren och deras utsatthet är ett stort svek mot dem.

Vi är för mångfald men vi är också tydliga med att all mångfald inte är bra. När vissa sedvänjor ­krockar med lagstiftningen och de värden om jämställdhet vårt sekulära samhälle vilar på måste vi sätta ner foten.

**Hedersrelaterat våld och **förtryck får aldrig ursäktas av att människor kommer från annorlunda länder med andra kulturella preferenser och annan syn på jämställdhet. Gör vi det riskerar det dess­utom i längden leda till en destruktiv utveckling där både öppenheten och toleransen blir lidande.

Vi tror på en integrationspolitik med kvinnorna i fokus. Genom att ge kvinnorna makt och på­skynda deras integration in i samhället kan det bidra till att upplösa traditionella makt- och familjestrukturer. För när kvinnor som tidigare levt i förtryck inser vilka rättigheter de har i det nya landet, och börjar ställa krav, blir ekonomiskt självständiga och åbero­par rätten att vara lika fria som andra individer i samhället, får det en positiv inverkan.

**Det är just bristen **av detta perspektiv som tillåtit hederskulturen att leva vidare i Sverige. Att som den rödgröna regeringen skylla alla problem på den tidi­gare alliansregeringen är destruktivt. Det är en politisk taktik när den är som sämst och följden är att man döljer problemets långsiktiga och strukturella orsaker.

I ett liberalt Sverige är det alldeles självklart att kvinnor och män har lika rätt att leva sina liv så som de själva önskar. Den rätten går inte att kompromissa bort med hänvisning till religion eller kultur.

Detta borde vara en självklarhet för den röd­gröna regeringen. Men den senaste tidens skandaler i Miljöpartiet har fått många att undra vilka värde­grunder som genomsyrar regeringens politik.

**Liberala Kvinnor kräver **en tydlig politisk ram av regeringen för vilken mångfald som kan tolereras. Den otrygghet och det kvinnoförtryck som utvecklats i många svenska förorter är vår tids viktigaste jämställdhetskamp. Miljöpartiets kris är inte bara ett problem för partiet. Den berör oss alla och den bild som sätts av vårt land. Det är dags för stats­minister Stefan Löfven att bryta tystnaden och ­agera innan fler offer skördas i hederns namn.

Gulan Avci (L)

ordförande Liberala Kvinnor

Vi står inför ett exceptionellt ­ansträngt läge och migrations- och integra­tions­frågorna har seglat upp som de viktigaste frågorna, skriver Gulan Avci. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Annons
Annons
Annons

Vi står inför ett exceptionellt ­ansträngt läge och migrations- och integra­tions­frågorna har seglat upp som de viktigaste frågorna, skriver Gulan Avci.

Foto: Fredrik Sandberg/TT Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons
Annons