X
Annons
X

”Månggifte bör inte erkännas i Sverige”

Polygama äktenskap (månggifte) som ingåtts utomlands av personer utan anknytning till Sverige bör inte erkännas av svenska domstolar och myndigheter. Det skriver professor Göran Lind, Örebro universitet.

I en jubileumsbok som kommit ut i dagarna ”Svensk Juristtidning 100 år” (Iustus förlag) har ett antal rättsvetenskapliga författare fått i uppdrag att spekulera om juridikens framtida utveckling. I mitt bidrag "Utmaningar inom familjerätten", tar jag bland annat upp frågan om polygama äktenskap och de problem dessa medför.

Svensk lag erkänner i dag i princip ut­ländska polygama äktenskap om de ingåtts i enlighet med de regler som gäller i det främ­mande landet och makarna vid äktenskapets ingående saknade anknytning till Sverige genom hemvist eller medborgarskap. Erkännande förutsätter vidare att det inte är sannolikt att äkten­skapet till­kom­mit genom tvång. Skatteverket som handhar folkbokföringen har som en följd härav erkänt och registrerat hundratals polygama äktenskap.

Göran Lind

Foto: Privat Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X