Annons

”Månggifte bör inte erkännas i Sverige”

Polygama äktenskap (månggifte) som ingåtts utomlands av personer utan anknytning till Sverige bör inte erkännas av svenska domstolar och myndigheter. Det skriver professor Göran Lind, Örebro universitet.

Under strecket
Publicerad

Göran Lind

Foto: Privat Bild 1 av 1

I en jubileumsbok som kommit ut i dagarna ”Svensk Juristtidning 100 år” (Iustus förlag) har ett antal rättsvetenskapliga författare fått i uppdrag att spekulera om juridikens framtida utveckling. I mitt bidrag "Utmaningar inom familjerätten", tar jag bland annat upp frågan om polygama äktenskap och de problem dessa medför.

Svensk lag erkänner i dag i princip ut­ländska polygama äktenskap om de ingåtts i enlighet med de regler som gäller i det främ­mande landet och makarna vid äktenskapets ingående saknade anknytning till Sverige genom hemvist eller medborgarskap. Erkännande förutsätter vidare att det inte är sannolikt att äkten­skapet till­kom­mit genom tvång. Skatteverket som handhar folkbokföringen har som en följd härav erkänt och registrerat hundratals polygama äktenskap.

Annons
Annons
Annons