Harald Gustafsson:Mångfald bäddade för Europas övertag

Europas dominans på världsscenen ser ut att vara i avtagande – men vad var det som en gång ledde fram till den? Den amerikanske ekonomhistorikern Philip T Hoffman lyfter fram utvecklingen av ­eldvapen på 1700-talet, i sin tur ett resultat av Europas fragmentering.

Publicerad
Skotska soldater i tjänst i Gustav II Adolfs armé under trettioåriga kriget.

Skotska soldater i tjänst i Gustav II Adolfs armé under trettioåriga kriget.

Annons

Från noll till hundra – så kunde man ­beskriva européernas globala karriär under tusen år. Betraktade från de asiatiska högkulturerna var de en gång inget annat än ointressanta barbarer i Eurasiens ­kalla, regniga utmarker i väst. Vid första världskrigets utbrott var däremot större delen av världen direkt eller indirekt behärskad av européer, som kolonier eller som områden under kraftig ­europeisk dominans; Amerika bestod till stor del av självständiga stater men de var före detta kolonier styrda av ättlingar till européer. Hur gick detta till? I dagens ännu västdominerade värld är det viktigt att ställa den frågan, och den har ställts många gånger.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons