Mångdubbelt fler kvinnor i försvaret

REKORDSIFFROR Intresset för Försvarsmakten växer bland kvinnor. Redan förra året nästan fördubblades andelen som gör grundläggande militär utbildning. Årets siffror pekar mot en mångdubbling med 22 procent kvinnor, skriver försvarsminister Sten Tolgfors.

Under strecket
Publicerad
Annons

Från den 1 juli i år kommer rekrytering till Försvarsmakten att ske på frivillig grund. Därmed avskaffas den sista lagstadgade negativa särbehandlingen på grund av kön. Kvinnor och män kommer att rekryteras på exakt lika villkor. Endast intresse och lämplighet kommer att styra vilka Försvarsmakten rekryterar. Också pliktlagen, som vilande kommer att finnas kvar för att kunna till lämpas om försvarsberedskapen i framtiden så skulle kräva, blir könsneutral.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons