”Mängd frågor måste lösas”

Majoriteten av riksdagspartierna är positiva till förslaget om att tillåta surrogatmödraskap i Sverige.

Men det finns en mängd frågor som måste lösas innan förslaget blir verklighet, summerar riksdagsledamoterna. Kristdemokraterna är kritiska till att Smer inte utrett de etiska konsekvenserna.

Under strecket
Publicerad
I Sverige är inte surrogatmoderskap tillåtet i någon form. Riksdagen har dock nyligen beslutat att surrogatmoderskap ska utredas.

I Sverige är inte surrogatmoderskap tillåtet i någon form. Riksdagen har dock nyligen beslutat att surrogatmoderskap ska utredas.

Foto: MALIN BONDE
Annons

Statens medicinsk-etiska råd (Smer) presenterar i dag sin rapport där en majoritet av rådets ledamöter ställer sig eniga för att man bör tillåta surrogatmödraskap.

Att en kvinna föder ett barn för någon annans räkning upplevs i vissa kretsar som kontroversiellt. En majoritet av riksdagspartierna är försiktigt positiva till att öppna upp för att tillåta altruistiskt moderskap, där en förutsättning är att det finns en nära relation mellan surrogatmodern och föräldrarna.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons