Annons
X
Annons
X

Många vill ha sjukpeng igen

De allra flesta som gick från sjukförsäkringen till arbetslivsintroduktion vid årsskiftet har fortsatt i något program hos arbetsförmedlingen. Ungefär en tredjedel har hittills vänt sig till försäkringskassan för att åter få ersättning från sjukförsäkringen. Det visar Försäkringskassans och Arbetsförmedlingens uppföljning av reformen.

Av TT

Sjukskrivna som går över till arbetslivsintroduktion i Arbetsförmedlingens regi ska inte behöva ansöka om tjänstledigt hos arbetsgivaren för att få ersättning motsvarande a-kassan. Det beslutade regeringen på torsdagen.

I samband med omläggningen av sjukförsäkringssystemet där långtidssjukskrivna slussas över till arbetsmarknaden uppstod problem för en del när arbetsgivaren vägrade ge tjänstledigt. Då blev det heller ingen ersättning från det allmänna.

”Vi måste vara beredda att ompröva och ändra regelverket till den verklighet som - i det här fallet - sjukskrivna möter. Förändringarna vi gör underlättar för långvarigt sjukskrivna att få Arbetsförmedlingens stöd att komma tillbaka till arbetet hos sin gamla arbetsgivare eller till ett nytt arbete”, skriver arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin i ett pressmeddelande.

Annons
X

Vid årsskiftet lämnade nära 15 000 personer sjukförsäkringen efter att ha fått maximalt antal dagar med sjukpenning eller tidsbegränsad sjukersättning. Av dem har omkring 13 000 deltagit i Arbetsförmedlngens arbetslivsintroduktion, ett program som varar i högst tre månader.

Efter arbetslivsintroduktionen var närmare 12 000 fortfarande inskrivna hos Arbetsförmedlingen. Cirka 7 000 deltog i program med aktivitetsstöd och 1 700 hade någon form av arbete.

Omkring 5 000 personer hade fram till den 26 maj ansökt om att åter få sjuk- eller rehabiliteringspenning. I april fick cirka 1 300 personer från den gruppen utbetalning från sjukförsäkringen.

Enligt arbetsförmedlingens statistik var 1 700 av de utförsäkrade ute i arbetslivet den 30 april. Av dessa hade drygt 100 börjat arbeta igen hos sin gamla arbetsgivare, medan drygt 300 hittat nytt jobb. Ytterligare 600 sökte arbete på den reguljära arbetsmarknaden.

6 900 fanns i fortsatta program hos arbetsförmedlingen med aktivitetsstöd. 2 900 var inskrivna hos arbetsförmedlingen utan aktivitetsstöd medan 600 personer lämnat Arbetsförmedlingen.

Henrietta Steyn, avdelningschef på Arbetsförmedlingen, poängterade på en pressträff att i den stora grupp som blev utförsäkrad vid årsskiftet finns personer som under många år inte haft några som helst regelbundna aktiviteter:

– I de fallen har vi börjat med lätta fysiska aktiviteter.

Den nya regeln träder i kraft den 21 juni.

- - -

Stockholm TT

Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X