X
Annons
X
Kommentar

Caroline Elander Knip: Många vet inte att barn kan förlora arvsrätt

Barn kan inte göras arvslösa, men en arvinge kan faktiskt på egen hand förlora rätten att ärva. Flera scenarion finns specificerade i lagtexten.

Läs mer om Familjeadvokaten
Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Barns oinskränkta rätt till arv är ett återkommande ämne i diskussioner kring arvsrätt. Jag har själv skrivit flera texter där jag påpekat att barn aldrig kan berövas sin laglott.

Illustration: Thomas Molén

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X