Annons

Många vårdcentraler saknar psykologisk kompetens

Under strecket
Publicerad

På SvD Brännpunkt (
23/3) skriver samtalsterapeuten Yolanda de Wanngård om behovet av ett ”bot-avdrag”, som skulle motsvara rot- och rut-avdrag, i form av momsbefrielse av ”samtalsterapier”. de Wanngård pekar alldeles korrekt på att psykisk ohälsa är ett stort samhällsproblem, som leder till stort lidande för de drabbade, men även är en kostsam utgift för samhället i form av sjukskrivningar och inkomstbortfall. Under ett år drabbas en miljon svenskar i arbetsför ålder av psykisk ohälsa. Tjugo procent av den arbetande befolkningen rapporterar problem med ångest, oro, depression eller sömnstörningar. OECD uppskattar de rent ekonomiska kostnaderna för detta till över 70 miljarder kronor om året i förlorade arbetsinsatser och utgifter för vård och omsorg, vilket motsvarar nästan tre procent av Sveriges BNP.

Det de Wanngård inte nämner är att psykologisk behandling och terapi som utförs av legitimerade behandlare (leg. psykologer eller leg. psykoterapeuter) redan är momsbefriat. de Wanngårds förslag om momsbefriade samtalsbehandlingar rör alltså terapier hos personer som inte är legitimerade och därmed heller inte står under Socialstyrelsens tillsyn, och inte lyder under de lagar och riktlinjer som gäller för hälso- och sjukvården.

Annons
Annons
Annons