Eva-Carin Gerö:Många vägar till myternas mystik

Många myter med motsvarigheter i dag kommer från det antika Grekland. Men vad är egentligen myter, hur har de uppstått och vad betyder de? Inom mytforskningen råder delade meningar om hur språk- och kulturbundna dessa sedelärande berättelser är.

Under strecket
Publicerad
Annons

En myt är en myt är en myt, men vad är en myt egentligen och hur har myterna uppstått – därom tvista de lärde. Om myters betydelse och användning, generellt sett, tycks det vara som med vissa svårtydda språkliga uttryck – inte minst inom mitt eget ämnesområde, den antika grekiskan – om vilka det sagts att deras betydelse är välkänd, om än inte tillräckligt väl förklarad eller återkopplad till tillräckligt väl definierade orsaker. Vissa saker kan man dock slå fast: myter och mytiska berättelser tycks vara ett kitt som förbinder individer, samhällen, kulturer och till och med slår broar mellan sådant som verkar vara kulturellt åtskilt. Och myter intar av hävd en central position som referenspunkt i våra litterära och kulturella diskussioner.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons