Många upphandlingar överklagas

Av alla upphandlingar blir sju procent överprövade i domstol. Hur lång tid prövningen tar varierar, men långa handlingstider drabbar både de leverantörer och de myndigheter och kommuner som upphandlar, enligt en ny rapport från Konkurrensverket.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

Hälften av ärendena som överprövas i förvaltningsrätterna avgörs inom sju veckor, men det är stora skillnader i handläggningstid. I många fall tar det mer än sex månader. Den klagande leverantören fick rätt i 29 procent av fallen.

Stockholm TT

Annons
Annons
Annons