Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

”Många ser igenom Kinas pr – vi tvingas välja sida”

Maktkampen mellan Kina och USA kommer att öka efter corona. Det säger sinologen Kerry Brown, chef för den kinesiska institutionen på King’s College i London. Han utesluter inte att vi står inför ett nytt kallt krig.

Uppdaterad
Publicerad

Den här pandemin har skapat ett behov av att hitta en skyldig. Och eftersom svaret verkar vara Kina, tror jag att sannolikheten är stor att det kommer att få långsiktiga effekter.

Nu var världen redan djupt splittrad innan coronakrisen, men den splittringen kommer att fördjupas ytterligare. Vi i Europa, men även Afrika, Latinamerika och länder på andra kontinenter, kommer att tvingas välja sida mellan de två giganterna USA och Kina.