”Många saknar en egen motor”

Under strecket
Publicerad
Annons

Jobblinjen i Uppsala är ett av flera EU-finansierade projekt (Växtkraft mål 3, europeiska socialfonden) i samarbete mellan kommunen och arbetsförmedlingen. Målet är att bryta trenden med ökad ungdomarbetslöshet och långtidsberoende socialbidragsberoende hos de unga.
Tolv ungdomar i taget skrivs in var sjätte vecka. Ansökningarna går via socialtjänsten. Ungdomarna får lära sig hur arbetsmarknaden fungerar och hjälp att utveckla sociala färdigheter, livsmål och vilja till förändring. Efter introduktionen slussas de vidare ut på praktik på olika arbetsplatser. Praktiken är tänkt att kunna leda till fasta anställningar med hjälp av anställningsstöd och lönebidrag.

– Det ser bra ut för den grupp som just gått ut på praktik, säger Håkan Skytt, som arbetar med Jobblinjen. Tio av tolv har fått praktikplatser och de andra två är på god väg.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons