Annons

”Många partier i Europa rör sig mot nationalismen”

Partierna i EU-parlamentet rör sig mot mer traditionella, auktoritära och nationalistiska värderingar. Det visar ett stort forskningsprojekt som kartlägger de europeiska partierna utifrån den så kallade GAL–TAN-skalan.

Sverige utmärker sig genom att inte ha något auktoritärt vänsterparti.

Under strecket
Publicerad

Nationella frontens Marine Le Pen är en av de politiker i Europa som fått symbolisera ett skifte mot TAN-delen av skalan.

Foto: Lionel Urman/Sipa USA och Liv Widell Bild 1 av 2

Jonathan Polk är med i den internationella forskningsgruppen Ches, som först började använda GAL-TAN- skalan 1999

Foto: Johan Wingborg/Göteborgs universitet Bild 2 av 2

Nationella frontens Marine Le Pen är en av de politiker i Europa som fått symbolisera ett skifte mot TAN-delen av skalan.

Foto: Lionel Urman/Sipa USA och Liv Widell Bild 1 av 1
Nationella frontens Marine Le Pen är en av de politiker i Europa som fått symbolisera ett skifte mot TAN-delen av skalan.
Nationella frontens Marine Le Pen är en av de politiker i Europa som fått symbolisera ett skifte mot TAN-delen av skalan. Foto: Lionel Urman/Sipa USA och Liv Widell

Länge har höger–vänster-skalan använts för att förstå skillnader i politiken. Men det finns aspekter som skalan har svårt att fånga upp – och de blir särskilt tydliga i EU-sammanhang.

– Viktiga frågor är hur man ser på EU:s roll, invandring, miljöfrågor och brottsbekämpning, säger Jonathan Polk, docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.

Utifrån de frågorna växte GAL–TAN-skalan fram, för att beskriva skillnader i kulturella och sociala frågor. Skalan rör sig, precis som höger–vänster, mellan två ytterligheter. GAL står för grön, alternativ och liberal, medan TAN står för traditionell, auktoritär och nationalistisk. 2018 utsågs GAL–TAN-skala till ett av årets nyord.

– Flera frågor kan vara svåra att förklara enbart med en klassisk höger–vänster-skala. Förutom invandring kan det även handla om hbtq-rättigheter, abort och aktiv dödshjälp, säger Jonathan Polk.

Annons
Annons

Jonathan Polk är med i den internationella forskningsgruppen Ches, som först började använda GAL-TAN- skalan 1999

Foto: Johan Wingborg/Göteborgs universitet Bild 1 av 1

Nedan kan du se hur 132 utvalda partier i EU-parlamentet står på en kombinerad GAL–TAN- och höger–vänster-skala. Det går att sortera både på land och partigrupp.

Om grafiken: Alla partier i EU-parlamentet sitter inte i en partigrupp, och alla partier i undersökningen sitter inte i EU-parlamentet. Grafen bygger på data ur en undersökning gjord av CHES-gruppen 2018, där 228 experter bedömt var 132 partier stod på höger–vänster- och gal–tan-skalan. Undersökningen gjordes på ett urval EU-länder och partier eftersom de antingen var viktiga för europeisk politik eller för att de ingick i pågående forskningsprojekt. 2014 gjordes en undersökning som täcker alla EU:s medlemsländer.

Han är en del av den internationella forskningsgruppen Ches, som först började använda skalan 1999. Ches undersöker med jämna mellanrum europeiska partiers inställning till en rad frågor, för att kunna placera ut dem på en kombinerad GAL–TAN-skala och höger–vänsterskala.

Den senaste studien, som gjordes i början av 2018, visar att partier i Europa sedan 2014 har gjort stora förändringar. Socialistiska, kristdemokratiska och konservativa partier har rört sig mot en mer restriktiv invandringspolitik – och liberala, kristdemokratiska och konservativa partier använder oftare en anti-etablissemangsretorik.

Jonathan Polk är med i den internationella forskningsgruppen Ches, som först började använda GAL-TAN- skalan 1999
Jonathan Polk är med i den internationella forskningsgruppen Ches, som först började använda GAL-TAN- skalan 1999 Foto: Johan Wingborg/Göteborgs universitet

– Många partier i Europa rör sig mot TAN-sidan. Forskning visar att de därifrån påverkar andra partier, framför allt mot en mer restriktiv invandringspolitik, säger han.

Kritiker till GAL–TAN-skalan menar att även frågor om exempelvis EU och invandring i slutändan ändå blir höger–vänster-frågor. Jonathan Polk menar inte att GAL–TAN kan ersätta höger–vänster, men att den behövs som ett komplement.

– I Sverige kan man se skalans betydelse i Alliansens undergång. De splittrades inte på grund skillnader i ekonomiska frågor, säger han.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons