Annons
X
Annons
X

Utvisningshotade ungdomar överväger självmord i grupp

Säkerhetsläget i Afghanistan är nu så dåligt att Röda Korset temporärt gjort uppehåll i hjälpinsatsen, och flera tyska delstater stoppar utvisningar av afghaner. Samtidigt försöker allt fler desperata asylsökande barn och unga ta sina liv.

Reza är från Afghanistan och har försökt ta sitt liv för att han inte får vara kvar i Sverige. (Reza heter egentligen något annat).
Reza är från Afghanistan och har försökt ta sitt liv för att han inte får vara kvar i Sverige. (Reza heter egentligen något annat). Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Inom loppet av en månad har all internationell personal från Röda Korset lämnat Afghanistan sedan dess personal utsatts för ett attentat, och fem tyska delstater tills vidare stoppat utvisningar av afghaner då säkerhetsläget i landet bedöms vara alltför osäkert.

En ny FN-rapport visar att läget förvärrats kraftigt i Afghanistan bara under de senaste månaderna. Antalet döda och skadade civila har ökat drastiskt under 2016 och gällande antalet barn som dör handlar det om en ökning på 24 procent.

Asylsökande barn och unga i Sverige är själva väl medvetna om vad som väntar dem vid utvisning.

Annons
X

– De är helt uppdaterade om allt som händer i Afghanistan. Jag dör hellre än åker tillbaka, säger de till mig. Hur ska vi som möter och arbetar med dessa barn kunna hålla dem vid liv? I ett läge där det inte finns något hopp att förmedla blir vårt arbete omöjligt, säger Anna Calderon, psykolog på BUP.

Det finns en gräns för hur mycket påfrestningar ensamkommande ungdomar med posttraumatisk stress och självmordstankar tål.

Bilden bekräftas av Johan Chytraeus, som fram tills nyligen arbetat som expert med utvecklingsfrågor i Afghanistan för EU och för Sveriges ambassad i Kabul.

– Afghaner som saknar socialt nätverk i Kabul riskerar att gå under. Myndigheterna är ineffektiva, genomkorrupta och tar inget som helst ansvar för att socialt utsatta ska klara sig genom dagen. Det sover människor under brofästena, du ser hungriga och smutsiga barn längs gatorna som putsar skor. Kabul är en stad i socialt förfall. Saknas familjekontakter väntar inget annat än ett liv i absolut fattigdom i en av världens farligaste städer. Det är ungefär vad Migrationsverkets enkelbiljett innebär.

Mörkertalet kan vara stort, eftersom det saknas statistik över hur många självmord och försök som sker på förvar i väntan på utvisning. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Av fruktan för utvisning har tre unga asylsökande afghaner nyligen tagit sina liv. Ännu fler har försökt. På sociala medier diskuteras samordnade självmord i slutna grupper.

Men mörkertalet kan vara stort. Statistik saknas exempelvis över många självmord och försök som sker på förvar i väntan på utvisning. Liksom över hur många som skett bland de som gått under jorden efter utvisningsbeslut.

– Det finns en gräns för hur mycket påfrestningar ensamkommande ungdomar med posttraumatisk stress och självmordstankar tål, säger Anna Sarkadi, professor i socialmedicin vid Uppsala universitet och ordförande i Svensk socialmedicinsk förening.

Av de 208 ensamkommande barn som hennes forskargrupp undersökt led 76 procent av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). När unga med PTSD själva fick skatta symtom på depression och självmordstankar hade 80 procent symtom på måttlig eller svår depression. 30 procent av barnen som studerades hade aktiva självmordstankar.

Vi skickar tillbaka dem ännu trasigare än de var när de kom.

Det handlar om barn och unga som sett syskon, föräldrar eller släktingar dödas av talibaner. Som själva utsatts för övergrepp, rånats, misshandlats eller varit nära att drunkna under flykten, understryker rörelsen Vi står inte ut, som består av över 8 000 personer som arbetar med ensamkommande barn.

– Svenska staten traumatiserar dem igen. Vi skickar tillbaka dem ännu trasigare än de var när de kom, säger Kinna Skoglund, talesperson för rörelsen.

Rörelsen Vi står inte ut anser att den allvarliga psykiska ohälsan bland ensamkommande är konsekvensen av asyllagstiftningen och tillämpningen av lagen som trädde i kraft i somras. Lagen har inneburit godtyckliga och rättsosäkra åldersuppskrivningar, menar man. Avslag trots kraftiga asylskäl. Ovisshet och otrygghet. Och ansvarsglapp mellan stat och kommun för åldersuppskrivna som är kvar i asylprocessen.

Också Barnombudsmannen (BO) konstaterar att många barn mår mycket dåligt och att stora brister i vårdkedjan innebär att barnen inte alltid får hjälp.

BO kallade nyligen Migrationsverket, Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg, IVO, till överläggning om asylsökande barn och unga som uppges planera organiserade självmord.

Under veckan höll folkhälsominister Gabriel Wikström och barnminister Åsa Regnér ett krismöte med myndigheter och organisationer om den psykiska ohälsan hos ensamkommande.

Annons

Reza är från Afghanistan och har försökt ta sitt liv för att han inte får vara kvar i Sverige. (Reza heter egentligen något annat).

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 1 av 2

Mörkertalet kan vara stort, eftersom det saknas statistik över hur många självmord och försök som sker på förvar i väntan på utvisning.

Foto: Magnus Hjalmarson Neideman Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X