Många företag väljer förlikning av rädsla för dyra processer

Många företag väljer förlikning vid diskrimineringsanklagelser för att eliminera riskerna av de långsiktigt mer kostsamma effekterna av en fällande dom. Till detta kommer att DO för oss - som arbetar med rådgivning inom arbetsrätt och tvistelösning åt företag och myndigheter – i dag framstår som en olycklig konstruktion. Det nya förslaget riskerar att bli tandlöst om inte DO:s verksamhet samtidigt ses över
, skriver advokaterna Åsa Erlandsson och Torbjörn Ström.

Publicerad
Annons

DO fick i februari kritik av Riksrevisionen för sättet som DO bedrev sin verksamhet på. För att komma till rätta med några av problemen som Riksrevisionen uppmärksammade,
föreslår DO nu att fler än DO ska driva diskrimineringsärenden.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons