X
Annons
X

Många fördelar med EU:s nya finansskatt

Den nya finansskatten kommer i rätt tid och medför en rad fördelar för de EU-länder som ställer sig bakom den. Det kommer innebära flera nackdelar för Sverige att ha valt att stå utanför. Det skriver Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionens representation i Sverige.

På tisdagen valde elva EU-länder att gå vidare i arbetet för att införa en skatt på finansiella transaktioner. Detta innebär att det ekonomiska samarbetet fördjupas ytterligare och att den inre marknaden stärks. De elva som nu går vidare med denna skatt representerar 90 procent av eurozonens BNP och 60 procent av hela EU:s BNP. Den nya skatten kommer i rätt tid och medför en rad fördelar. Sverige har valt att stå utanför.

Under de senaste åren har medlemsstaterna – eller snarare skattebetalarna – beviljat finanssektorn stöd och garantier i storleksordningen 4,6 biljoner euro. Nu är det finanssektorns tur att lämna sitt bidrag till samhället. Om alla andra sektorer i vårt samhälle
– från industrin till jordbruket och tjänstesektorn är med och bidrar – bör finanssektorn också vara det.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X