X
Annons
X

Många dricker mycket på fel sätt

**Riksdagsledamoten **Sedat Dogru (M) vill avskaffa Systembolaget (Brännpunkt 16/3). Hans argument för detta är en blandning av okunskap och fördomar. Hans uppfattning att monopolet möjligen var en nödvändig åtgärd i början på förra seklet, men inte i dag, motsägs av modern internationell alkoholforskning som tvärtom visar att detaljhandelsmonopol är kraftfulla verktyg för att minska alkoholskadorna i en nation. De flesta alkoholproblemen i vårt samhälle uppkommer inte i den lilla grupp som nås av vården. De kan därför inte vårdas bort. De uppkommer i stället i den stora grupp som dricker mycket och på fel sätt. En bra beroendevård behövs, och den behöver bli mer tillgänglig. Men även en moderniserad alkoholvård kan inte lösa de problem som uppkommer i den stora gruppens överkonsumtion – där krävs insatser som begränsar konsumtionen.

Sedat Dogru inskränker frågan om tillgänglighet till att enbart handla om öppettider. Men en effektiv alkoholpolitik handlar om att begränsa de kommersiella krafterna inom detta område därför att de utgör hot mot vår hälsa och livskvalitet. Högre alkoholskatter leder till minskad försäljning och minskade problem. Det gör också detaljhandelsmonopolet, liksom åldergränserna, regleringarna av marknadsföringen och kontrollen av alkoholserveringen på krogar och barer. De som i första hand kommer att drabbas av den ökade kommersialisering som Dogru pläderar för är ungdomar och personer som redan har en hög alkoholkonsumtion.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X