Därför har överdödlighet blivit underdödlighet

Många av de äldre som avlider till följd av covid-19 har ofta andra sjukdomar och är så sköra att det ofta är svårt att veta vad som egentligen orsakade dödsfallet. Detta har gjort att den överdödlighet som syntes i statistiken i våras nu har förvandlats till en underdödlighet.

Under strecket
Johan Nilsson / TT
Uppdaterad
Publicerad

Av dem som avlidit till följd av det nya coronaviruset har många varit äldre och sköra.

Foto: ANDERS WIKLUND / TT

Från slutet av mars till slutet av juni har Sverige haft en överdödlighet. Fler människor har avlidit, jämfört ett medelvärde från de senaste fem föregående åren.

Foto: Ingela Landström/TT
Annons

Det kan tyckas intuitivt konstigt, men sedan några veckor tillbaka har Sverige en underdödlighet. Det avlider alltså färre människor nu, än normalt. Detta trots att Sverige fortfarande är mitt inne i en pandemi som ett antal människor går bort av varje dag.

Förklaringen till detta kan finnas i en rapport som visar att en stor majoritet av de äldre som avlidit utanför sjukhus med bekräftad covid-19 också har andra sjukdomar som bidrar till eller är helt avgörande för att patienten skulle dö.

Annons
Annons
Annons