"Många barn är inte aktiva läsare"

Adrienne Gear är en kanadensisk lärare, författare och föreläsare som är aktuell med boken ”Att skriva faktatexter”.
Adrienne Gear är en kanadensisk lärare, författare och föreläsare som är aktuell med boken ”Att skriva faktatexter”. Foto: Anders Ahlgren / Svenska Dagbladet

Vad gör vissa barn till engagerade läsare och andra inte? Den frågan ställde sig den kanadensiska läraren Adrienne Gear – och förändrade sin undervisning i grunden. SvD Läs & Skriv träffade Gear under hennes Sverigebesök.

Under strecket
Publicerad
Foto: Natur & kulturBild 1 av 1

Det är över tio år sedan som Adrienne Gear och hennes kollegor på skolan i Vancouver upptäckte att de hade problem. Läsförståelsen låg i botten bland eleverna trots att de var duktiga på stavning och grammatik.

– Vi var chockade, alla lärarna gjorde ju ett sådant bra jobb. Och det var nästan så att vi skyllde på barnen, liksom vad är det för fel på dem? minns Adrienne Gear.

Samtidigt som krisen pågick och lärarna letade efter lösningar gick hon en masterutbildning med fokus på läskunnighet. I samband med det läste hon en färsk forskningsrapport som undersökte vad som gör vissa barn till "goda läsare" – och andra inte.

I forskningen framgick det att de barn som var duktiga på att läsa använde sig av vissa strategier. Den amerikanska forskaren David Pearson som stod bakom rapporten menade att det var avgörande med visualisering, interaktion och kommunikation i samband med läsningen för att läsförståelse ska uppstå.

– I grundskolan lär vi barnen hur man skriver och hur orden uttalas, och man lägger stor energi på att avkoda språket för att barnen själva ska kunna plocka upp en bok och börja läsa. Men man lägger inte lika mycket tid på att lära barnen tänka och reflektera över sammanhangen i texten. Och faktum är att många barn inte är aktiva läsare, säger Adrienne Gear.

Foto: Natur & kulturBild 1 av 1

Adrienne Gear tog forskningen till sitt klassrum och omsatte den i praktik. Insikterna resulterade i boken ”Reading power” (2005) som blev en stor succé i Kanada och förra året gavs en reviderad version ut. Att reflektera över sin yrkesroll och de metoder som används i klassrummet är viktigt, anser Gear.

– Det kan vara jobbigt att inse att det man gör inte fungerar i all evighet, men en lärare får aldrig sitta still. Jag utvärderar varje lektion jag har.

Foto: Natur & kultur

Vi träffar Adrienne Gear under Läskonferensen som arrangeras av Natur & kultur, vilka också är förlaget som ger ut Gears böcker på svenska. Stockholm är bara ett av flera stopp under det veckolånga Sverigebesöket, ett par dagar tidigare var hon i Helsingborg och hälsade på några grundskolelärare i klassrummen för att se hur de arbetar.

Vid flera tillfällen under mina år som lärare har jag varit tvungen att inse att det jag gör i klassrummet inte är effektivt och att det krävs en förändring.

En av klasserna var i fullt sjå med att tolka en dikt av Karin Boye. Läraren läste ”Ja visst gör det ont” (när knoppar brister) för barnen och uppmanade dem sedan att uttolka diktens betydelse. De insiktsfulla svaren överraskade Adrienne Gear.

– Innan läraren började läsa förvarnade hon eleverna om att det kunde förekomma en del svåra ord och att de var tvungna att sätta på sig ”tänkarhatten”, men bara det att hon sporrade dem att försöka förstå en ganska mörk och tungsint dikt, det påminde mig om att vi sällan ger barn möjligheten att vara insiktsfulla.

Samma idé om medveten läsning går att spåra i Adrienne Gears senaste bok ”Att skriva faktatexter”, fast med fokus på skrivandet. Där handlar det om att bryta ner skrivprocessen och få eleverna att förstå vad poängen är med vad de skriver. Och att det finns skillnader mellan olika sorters texter, som vad som skiljer en biografi från en historiebok, eller ett reklamblad från en instruktion till exempel.

Att det ens finns en sådan bredd inom facklitteraturen var något som hon själv inte hade funderat särskilt mycket på, inte förrän hon läste Tony Steads bok ”Is that a fact?”.

– Vid flera tillfällen under mina år som lärare har jag varit tvungen att inse att det jag gör i klassrummet inte är effektivt och att det krävs en förändring. En av de gångerna var när Tony Stead ställde frågan: vad för sorts texter läser en vuxen under ett dygn och vad läser skolbarnen i klassrummet dagligen?

**Svaret som Adrienne Gear **och många andra lärare ofta kommer fram till är att de flesta vuxna läser mejl, nyhetsartiklar, information och reklam i större utsträckning än de läser skönlitteratur. Trots det lägger man ofta stort fokus på det senare i läs- och skrivundervisningen.

– Jag tror att lärare tänker att det är enklare, men att skriva fiktion är bland det svåraste som finns. Det finns stora tolkningsutrymmen och gråskalor, medan facktexter är mer linjära, säger Adrienne Gear.

**För att komma tillrätta **med obalansen varvar Adrienne Gear fack- och skönlitteratur i sitt klassrum och förklarar skillnaderna mellan de olika textformerna för sina elever. De får öva sig i att skriva intresseväckande uppsatser om djur genom att prata om vad en ”krok” är, det vill säga vad som fångar en läsare. För viktigast av allt, oavsett vilken typ av text det gäller, är att den som skriver ska ha läsaren i åtanke, menar Gear.

– Jag har ett favorituttryck i klassrummet och det är ”we write to invite” (vi skriver för att bjuda in). Vem skriver du för och vad vill du att läsaren ska få ut av din text? Jag försöker alltid att koppla ihop läsning och skrivande med tänkande. Som läsare ska du alltid försöka se vad författarens avsikt är och som skribent är det din uppgift att tänka: hur kan jag hjälpa min läsare att ta till sig det jag vill säga?

Hon drar sig inte för att säga till sina elever att deras texter ibland får hennes ögonlock att falla ihop när det blir för långrandigt. Med en skämtsam och respektfull ton, poängterar hon.

– Jag är ärligt mot dem och de tycker att det är roligt och skrattar när jag säger sådana saker. Jag tror att om du visar vem du är kan barnen relatera till dig och det gör även undervisningen roligare.

Annons
Annons
Annons
Annons