Annons
X
Annons
X

Många av oss yngre är nöjda med idéförslaget

De flesta så hårt kritiserade förslag i Centerpartiets nya idéprogram är inte alls tokliberala. De är helt naturliga inslag i ett modernt, frihetligt och inkluderande parti och förtjänar att stå kvar i det kommande partiprogrammet. Det skriver Karl Malmqvist, förste vice ordförande i Centerstudenter.

BRÄNNPUNKT | C-KRISEN

Det är av största vikt att partistyrelsen inte faller till föga för de ängsliga, populistiska och i vissa fall rent främlingsfientliga attacker som riktats mot programförslaget.
Karl Malmqvist

De senaste dagarna har vågorna i debatten kring förslaget till nytt idéprogram för Centerpartiet gått höga. Men är det verkligen en debatt vi får ta del av, där åsikter och idéer möts och bryts mot varandra? Eller är det i stället huvudsakligen ett etiketteringskrig där den som skriker ”nyliberal” först vinner?

Jag, och många andra unga och frihetliga med mig, är i huvudsak nöjd med programförslaget.

Annons
X

För andra partier är skattesänkningar enbart ett arbetsmarknadspolitiskt verktyg ämnat att maximera produktionen i Sverige AB. För Centerpartiet borde skattesänkningar vara ett sätt att ge människor mer självbestämmande och större frihet, även om de väljer att använda sin tid och sina pengar till något annat än arbete. Skattesänkningarna borde vara breda, tydliga och omfatta alla, i stället för att ges i form av snåriga bidrag riktade till specifika grupper och branscher.

För andra partier är miljöpolitik ett nödvändigt ont. För Centerpartiet borde miljön vara en viktig och central ideologisk fråga. Inom liberalismen är rätten att bruka sin egen egendom central. Att förbruka gemensam egendom är det inte. Inte heller får man skada andra, oavsett om det sker genom fysiskt våld eller genom skadliga utsläpp. Centerpartiet borde stå upp för en frihetlig, teknikneutral och effektiv miljöpolitik som kan ge oss såväl guld som gröna skogar.

För andra partier är makt något som utgår från riksdagens plenisal, eller möjligtvis Barrosos kontor i Bryssel. För Centerpartiet borde makten i stället utgå från individen och de lokala politiska församlingarna. Vi borde vara de som står upp för en radikal maktförskjutning, bort från riksdagshuset i Stockholm och EU-maskineriet i Bryssel och tillbaka till människorna.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  För andra partier är invandrare ett hot som riskerar att slå sönder den svenska kulturen och belasta våra bidragssystem. Centerpartiet borde vara det parti som föreslår genomgripande reformer på arbetsmarknaden – avskaffandet av turordningsreglerna, en mer flexibel lönesättning samt enklare villkor för företagande – som gör det möjligt för människor att komma hit och skaffa sig ett bättre liv samtidigt som de bidrar till vår gemensamma välfärd.

  För andra partier är sängkammaren en lämplig plats för staten att utöva sin makt. För Centerpartiet borde det vara självklart att vad vuxna människor frivilligt företar sig i sänghalmen är deras ensak. Äktenskapsbalken borde tas bort eller reformeras. Det hotar inte de av oss som väljer att leva i traditionella kärnfamiljer, men gör att människor som valt ett annat liv också tillåts att leva detta liv efter eget huvud.

  Är dessa åsikter tokliberala? Är de verklighetsfrånvända? Är de aparta? För mig är de inte det. I stället är de helt naturliga inslag i ett modernt, frihetligt och inkluderande parti, och förtjänar att stå kvar i Centerpartiets idéprogram.

  För mig är det oförståeligt att det är ”varmt, grönt och socialliberalt” att möta människor på flykt med murar och militärer. För mig är det likaledes oförståeligt att det skulle vara ett uttryck för ”medmänsklighet” att från statligt håll diktera vem man får bli kär i. Och för mig är det också oförståeligt att det skulle vara ett uttryck för ”trygghet” att vilja konfiskera en större andel av människors intjänade resurser.

  Centerpartiet är och har länge varit Sveriges otydligaste parti. Vi står nu inför möjligheten att göra oss själva relevanta och skapa vårt nya raison d'être. Det är av största vikt att partistyrelsen inte faller till föga för de ängsliga, populistiska och i vissa fall rent främlingsfientliga attacker som riktats mot programförslaget från såväl utomstående som vissa centerpartister. Det är av största vikt att man låter programmet behålla sin sympatiska ton och sitt frihetliga budskap.

  KARL MALMQVIST

  förste vice ordförande i Centerstudenter samt M.Sc. från Handelshögskolan i Stockholm

  Debattartiklar om Centerpartiet:

  Läs även

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X