Annons
X
Annons
X

Många av insatserna finns redan i dag

REPLIK ARBETSMARKNADSPOLITIK

Karl-Petter Thorwaldsson har i en artikel efterfrågat handlingskraft från regeringens sida (
Brännpunkt 19/10). Med den nyligen presenterade budgeten stärker regeringen Sveriges tillväxtförutsättningar och motverkar att arbetslösheten biter sig fast.

Osäkerheten kring den globala ekonomin är fortsatt stor. Sverige är en öppen och exportorienterad ekonomi. När omvärlden drabbas av sämre konjunktur påverkas också Sverige genom att efterfrågan på svenska produkter och tjänster minskar.

Den minskade efterfrågan i vår omvärld har lett till varsel i bland annat Hallstavik, Säffle och Lund. Det är ett tungt besked för alla drabbade och jag förstår den oro som många familjer känner. Att antalet varsel ökar är bekymmersamt. Regeringen följer därför utvecklingen noggrant och vi står väl rustade för att möta konjunkturens utmaningar.

Annons
X

Många av de viktiga insatser som Thorwaldsson efterlyser finns redan i dag. Arbetsförmedlingen jobbar mer aktivt med arbetsgivarkontakter, vi har infört och förstärkt olika former av anställnings- och handledarstöd, möjligheterna till praktik, studiemotiverande insatser och utbildning har ökats. Till detta lägger regeringen en offensiv budget med tillväxtfrämjande investeringar samtidigt som nödvändiga säkerhetsmarginaler värnas.

Vi stärker nu Sveriges tillväxtförutsättningar och motverkar att arbetslösheten biter sig fast med satsningar på 23 miljarder kommande år. Med investeringar i infrastruktur, forskning, innovation och företagande tillför vi den viktiga energi som Sveriges ekonomi nu behöver. Samtidigt satsar vi på utbildning och sänkta trösklar till arbetsmarknaden för att öka människors jobbchanser.

Svensk ekonomi har visat god motståndskraft och våra offentliga finanser är bland Europas starkaste. Tack vare att regeringen fört en ansvarsfull ekonomisk politik har vi de resurser som många andra länder nu saknar. Genom att stärka Sveriges konkurrenskraft behåller vi jobb och investeringar i Sverige.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  HILLEVI ENGSTRÖM (M)

  arbetsmarknadsminister

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X