X
Annons
X

Många av insatserna finns redan i dag

Karl-Petter Thorwaldsson har i en artikel efterfrågat handlingskraft från regeringens sida (
Brännpunkt 19/10). Med den nyligen presenterade budgeten stärker regeringen Sveriges tillväxtförutsättningar och motverkar att arbetslösheten biter sig fast.

Osäkerheten kring den globala ekonomin är fortsatt stor. Sverige är en öppen och exportorienterad ekonomi. När omvärlden drabbas av sämre konjunktur påverkas också Sverige genom att efterfrågan på svenska produkter och tjänster minskar.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X