Annons

Tegnell: ”Ett väldigt högt tryck på intensivvården”

Statsepidemiolog Anders Tegnell på måndagens presskonferens.
Statsepidemiolog Anders Tegnell på måndagens presskonferens. Foto: Ali Lorestani/TT

Sverige har över 4 000 bekräftade fall av covid-19, och av dem har 146 avlidit. Samtliga regioner jobbar nu i stabs- eller förstärkningsläge.

Under strecket
Publicerad

Statsepidemiolog Anders Tegnell inleder måndagens pressträff med att berätta om den globala situationen.

I stort sett alla världens länder har nu bekräftade fall, säger Tegnell.

– Det är över 700 000 fall globalt, av dem är knappt hälften i Europa, och det beror främst på att USA har en ganska snabbt förlöpande epidemi. Det finns några enstaka vita fläckar på kartan, säger Tegnell och tilläger att det är en fortsatt allvarlig situation globalt.

Sverige har 4028 fall och 146 avlidna. Den absoluta merparten av dödsfallen har skett i åldersgruppen 70 år och uppåt.

– Det kan se ut som ett högt hopp från i går, men det beror på att det har varit helg och att dödsfallen inte har registrerats, säger Tegnell.

Ungefär 306 personer har vårdats på IVA.

Just nu arbetas för att få fram bättre statistik på intensivvården, dels på grund av att det finns en fördröjning innan patienter registreras och dels för att allt fler skrivs ut.

– Vi har fått lite kommentarer om att vi sagt att kurvan över antalet nyinlagda på IVA ser rätt flack ut, det gör den också, men det betyder inte att trycket på IVA är lågt, utan tvärtom. Det kommer hela tiden in många nya patienter och ganska få som skrivs ut. Det betyder i praktiken att det är ett väldigt högt tryck på IVA, framförallt här i Stockholmstrakten, säger Tegnell.

Annons
Annons

Män är överrepresenterade bland de som intensivvårdas.

– Vi håller på att gräva i det, men vi har ingen riktigt bra förklaring till varför det ser ut på det här viset än så länge, säger Tegnell.

Vidare presenteras uppdaterade handläggningsrekommendationer gällande skyddsutrustning. Däribland att är situationen avgörande för vilken skyddsutrustning som ska användas och riskbedömning i relation till vårdmoment ska göras av varje verksamhet.

– Nu har vi tagit fram en ny rekommendation som ger en bas hur regionerna kan utveckla mer detaljerade rekommendationer på regionnivå, som baseras på den kunskap och de erfarenheter som finns hittills, framförallt utifrån det WHO pekar på, säger Tegnell, och förtydligar att det inte handlar om att sänka nivån på något sätt.

Den generella rekommendationen kommer att publiceras senare i eftermiddag.

– Fortfarande handlar det om att få en flack kurva. Det ser ut som att vi håller på att få en flack kurva och vi jobbar väldigt hårt för att det ska fortsätta så, säger Tegnell.

Huvudstrategierna är att minska hastigheten i smittspridningen, bland annat genom att stanna hemma om man är det minsta sjuk, och de råd och rekommendationer som finns för äldre och andra riskgrupper.

Socialstyrelsen ger en uppdatering av den nationella lägesbilden inom myndighetens ansvarsområde.

– Samtliga regioner arbetar nu i stabs- eller förstärkningsläge. Majoriteten är i förstärkningsläge och det innebär att samtliga 21 regioner genomför, och har gjort under lång tid, enorma omställningar för att hantera det stora behovet av vård, säger Taha Alexandersson, ställföreträdande krisberedskapschef vid Socialstyrelsen.

Annons
Annons

Konkret innebär det bland annat att regionerna dragit ner på kirurgi som inte är akut, byggt covid-19-avdelningar, och omskolning och omplacering av personal.

Arbetet innebär stora belastningar på många personalkategorier.

Det är viktigt att påpeka eftersom varje region är dimensionerad efter sin befolkning, säger Alexandersson.

Socialstyrelsen vädjar till alla som kan avstå från resor i påsk att göra det.

– Många vill ha uppmaningar på andra sätt, men vi jobbar inte så. Vi vädjar att vi inte ska belasta regionerna ytterligare, säger Alexandersson.

Arbetet med att säkerställa skyddsutrustning fortsätter. Alexandersson berättar att leveranser fortsätter att komma in, men att de också försvinner snabbt ut i regionerna.

– Några positiva siffror är att drygt 45 000 personer har genomgått de utbildningar som Karolinska Institutet tog fram på uppdrag av Socialstyrelsen om hur man kan hindra smittspridning och skydda personal.

Annika Sundén, analyschef vid Arbetsförmedlingen, uppdaterar om läget på arbetsmarknaden. För mars syns en rekordhög siffra av antalet personer som blivit varslade om uppsägning. Totalt 36 800 personer.

– Det är den högsta siffran vi har sett. Den är betydligt högre än vid 90-talskrisen och vid finanskrisen.

Arbetsförmedlingen har även sett en ökning i takten. Under förra veckan varslades nästan hälften av de 36 800, drygt 18 000 personer, om uppsägning.

– Samtidigt ska man komma ihåg att det här är en annan typ av kris. Det här är en hälsokris som kommer att gå över, säger Sundén.

Regeringen förväntar sig att de stora paket som lagts kommer ha effekter, och dämpa varselvågen och hur många personer som i slutändan blir uppsagda och arbetslösa, säger Annika Sundén.

Annons
Annons

– Det handlar om att upprätthålla ekonomin och företag så att man kan dra igång igen när det här är över.

Hotell- och restaurangbranschen är den bransch som dominerar antalet varsel. Följt av bemanningsbranschen.

Under mars har Arbetsförmedlingen sett en tilltagande takt i ökningen av arbetslöshet.

– Men då är det viktigt att komma ihåg att redan före coronakrisen hade arbetslösheten börjat öka eftersom vi är i en avmattande fas av konjunkturen, säger Sundén.

Svante Werger, strategisk rådgivare vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, berättar om det informationsuppdrag som myndigheten har fått av regeringen.

– Det handlar om att bidra till att människor aktivt och uthålligt medverkar till att både bromsa smittspridningen och begränsa samhällskonsekvenserna, säger Werger.

Folkhälsomyndigheten får frågan om de bedömer att Sverige kan förhindra att smittan sprider sig på äldreboenden.

– Vi har ett antal rekommendationer för att försöka förhindra smitta på äldreboenden. Att de kommer vara hundraprocentiga är helt omöjligt. Än så länge har vi lyckats ganska bra i Sverige tycker jag, men det är helt omöjligt att helt undvika den situationen, säger Tegnell.

Kan du berätta mer om de nya rekommendationerna om skyddsutrustning och vad som ligger bakom dessa?

– När man har en ny sjukdom som den här börjar man ofta med en hög nivå på skydd. Successivt, när man lär sig mer om sjukdomen, kan man anpassa skyddsnivån till den rätta nivån, säger Tegnell.

– Konkret innebär det att regionerna kommer att ta underlaget som tagits fram och omvandla det till praktiskt arbete med skyddsutrustning i varje region, säger Tegnell.

Annons
Annons

Sen ska man komma ihåg att mer skydd inte alltid är bättre, säger Tegnell.

Det har kommit politiska krav på masstester. Finns det några planer på det?

– Vi håller på att arbeta med regionerna och Socialstyrelsen när det gäller tillgänglighetsfrågor på hur man kan testa fler och fler. Det finns säkert potential att testa fler, men då måste det ske under ordnade former, säger Tegnell.

Han understryker att den absolut viktigaste gruppen att testa är de som kommer in i hälso- och sjukvården.

De som jobbar med äldre är också en viktig grupp, men där finns ännu mer att göra.

– Där skulle man definitivt behöva testa med. Där vet vi att man inte testar så mycket som man behöver göra, säger Tegnell, och tillägger att det säkert skulle finnas möjlighet att få effektivitet genom att testa andra ute i samhället, som samhällsviktiga sektorer.

Tegnell berättar att de jobbar på att ta fram en strategi, och att regeringen möjligen kan komma med ett uppdrag inom området.

– Det är inte fixat från en dag till nästa. Det är en stor och komplicerad process, som vi i så fall håller på att starta upp, där man successivt säkert kan öka antalet tester, men det måste få ta tid, säger Tegnell.

Underlag för hur hemtjänstpersonal ska jobba med skyddsutrustning håller på att tas fram regionalt och kommunalt, säger Tegnell.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons