Annons

Man vill ha ett land att kalla sitt

Kolumn | De små folken

Under strecket
Publicerad

Människor vill ha en hemvist. Ett land, ett område att kalla sitt. Det är en naturlig, djupt rotad önskan. Trots allt tal om ”en gränslös värld” och trots att en del talar om att nationalstaterna borde avskaffas vill många etniska grupper och små folk ha egna landområden med självstyre. En del folkslag som bland annat assyrier och uigurer är dessutom i akut behov av skyddszoner.

Det mest välfungerande autonoma området i världen är troligen Åland, ett självstyrt, demilitariserat, svenskspråkigt landskap i Finland. Ålänningarna har behörighet att stifta lagar om sina egna inre angelägenheter. Den lagstiftande församlingen - lagtinget - kan jämföras med en riksdag. Lagtinget tillsätter Ålands regering och självstyrelselagen kan bara ändras av Finlands riksdag i grundlagsenlig ordning och med Ålands lagtings samtycke.
En kontaktgrupp med medlemmar från utrikesministeriet i Finland, Ålands fredsinstitut, landskapet och landshövdingen har arbetat fram ett samarbetsprojekt som går ut på att presentera
den åländska autonomin som ett sätt att lösa etniska konflikter i världen. Åland har haft besök av delegationer från Östra Timor, Nagorno-Karabach, Aceh, forna Sovjetstater, men också från europeiska länder.

Annons
Annons
Annons