Annons

Män också sjuka - men i fängelset

Publicerad

Nej, sannolikt är det ingen skillnad mellan hur kvinnor och män drabbas av borderline personlighetsstörning. Men det tycks vara fler kvinnor som får diagnosen ställd som vuxna, förklarar Görel Kristina Näslund, leg psykolog, medicine doktor och författare till boken Borderline personlighetsstörning (Natur och Kultur 1998). Hon tror att skillnaden mellan könen delvis kan hänga ihop så här: - En kvinna som söker hjälp inom psykiatrin och uppfattas som aggressiv, riskerar att betraktas som avvikande. Samma sak om hon är promiskuös. Hos män anses det mer normalt, medan kvinnor får en diagnos!

Enligt amerikanska undersökningar lider 1,0-1,5 procent av befolkningen av borderline personlighetsstörning. Lika många män som kvinnor anses vara drabbade. Men den jämvikten får man bara om man också tar med män som sitter i fängelse och inte enbart räknar personer som sökt sjukhusvård.

Annons
Annons
Annons
Annons