Annons

”Män måste ta mer ansvar för mäns beteenden”

Foto: Alexander Tillheden/We are Sthlm / Alexander Tillheden/We are Sthlm

Vilka hörs i debatten om sexuella trakasserier? Ja, inte många män hittills. Det skriver Jesper Fundberg, idrottsforskare med särskild inriktning på maskulinitet.

Publicerad

Debatten om mäns våld mot kvinnor i offentliga miljöer i Sverige och Tyskland den senaste har blottlagt både okunskap liksom den kunskap som finns på området som rör kön, våld och sexualitet. Okunskapen ger en snäv bild och förståelse om vad som hänt. Den präglas av en fragmenterad världsbild och av populistiska tolkningar och tillika förslag på vad som bör göras.

Som motpol lyfter till exempel, Hanna Fahl (DN kulturdebatt), Karen Austin (SVT Opinion) och Jenny Westerstrand (DN Kulturdebatt) den kunskap och tolkningar som finns om mäns våld i ett bredare perspektiv. En av de viktiga poängerna i deras texter är att mäns våld handlar om just en problematisk manlighet. Kön är den gemensamma nämnaren för våldsutövare i samhället i såväl privata som offentliga miljöer (vilket inte betyder att de flesta män brukar våld). En annan poäng i deras redogörelser är att våld bör ses i ett helhetsperspektiv och som en del av struktur: mäns överordning och kvinnors underordning.

Jesper Fundberg

Foto: Privat Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons