Annons

Män kan forma en ny värld

SKYLL INTE PÅ KVINNORNA. Feminism handlar om kvinnors frigörelse; för mig har den aldrig handlat om könskrig. Män måste sluta skylla sin hemska belägenhet på kvinnor och ta itu med varandra och det män tillfogar andra män, skriver författaren Maria-Pia Boëthius och uppmanar Pär Ström att läsa Susan Faludi.

Under strecket
Publicerad

Jag önskar att Pär Ström (hans bok om mansförtrycket har debatterats på SvD Brännpunkt 2/1, 10/1 och 23/1) läst Susan Faludis bok ”Ställd – förräderiet mot mannen”. Där skildrar hon hela den debatt som nu förs om feministernas skuld till männens belägenhet i Sverige.

Utifrån den debatten, som fördes i USA på 1990-talet, går Susan Faludi vidare och djupare och talar med marginaliserade män i hela USA.

Annons
Annons
Annons