Män får mer - även bland civilekonomer

Under strecket
Publicerad
Annons

Senaste medlemsenkäten hos Civilekonomerna visar att kvinnor har 83 procent av männens löner i privat sektor. Hos kommunerna har de kvinnliga civilekonomerna 90 procent av männens lön och i statlig tjänst 96 procent.
Tidningen Civilekonomen skriver att skillnaden mellan kvinnors och mäns lön delvis kan förklaras av att män har fler chefs-jobb. När man jämför ekonomer som inte är chefer kvarstår ändå en skillnad - kvinnor har då 88 procent av männens lön.
I lönestatistiken ingår förmåner som bonus och tjänstebil. Undersökningar visar att del av vinsten, fri telefon, varurabatter och tjänstebil är förmåner som män har i större utsträckning än kvinnor. Av alla som har tjänstebil är bara 11 procent kvinnor. En av förklaringarna är att hög lön är kopplad till förmåner och att kvinnor ofta har lägre lön. Även branschen spelar in, skriver Civilekonomen. Ju fler kvinnor i en bransch, desto lägre sannolikhet för förmåner. Forskningsresultat visar också att kvinnor är sämre på att förhandla. NÄRINGSLIV

Annons
Annons
Annons