Elisabet Andersson:Man blir galen på det hållbara stadsbyggandet

Elisabet Andersson

Man kan bli galen på hållbart stadsbyggande. Inte för att det går att ha några invändningar mot hållbarhet. Men för att begreppet är så brett, och dessutom ofta missbrukat. Självklart måste man vara för hållbart stadsbyggande. Det handlar ju om… ja vad handlar det egentligen om?

Under strecket
Publicerad
Sopsortering i ny miljöstadsdelen Norra Djurgå rdsstaden.

Sopsortering i ny miljöstadsdelen Norra Djurgå rdsstaden.

Foto: Lars Pehrson
Annons

Hållbart stadsbyggande handlar bland annat om att hushålla med våra resurser. Frågorna får ett extra allvar när man betänker att byggande och anläggningsverksamhet orsakar stora koldioxidutsläpp; byggsektorn står för ungefär en tredjedel av den globala energianvändningen.

1987 lanserade Brundtlandrapporten begreppet "hållbar utveckling" – som handlade om möjligheten att tillfredsställa dagens behov "utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov". Begreppet fick enormt genomslag inom den politiska retoriken. På senare år har hållbarhet blivit en klyscha som kan smetas på det mesta, inte minst när det gäller byggande och stadsplanering.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons