Dick Harrison:Mammuten överlevde på de isolerade öarna

Dick Harrison
Ullig mammut.
Ullig mammut. Foto: Royal BC Museum, Victoria Canada

En ny alarmerande internationell studie visar att en miljon djur- och växtarter riskerar att försvinna de närmsta åren. Även historien ger studien rätt – det största hotet mot faunan är människan.

Under strecket
Publicerad
Annons

Hört talas om Stellers sjöko? Moafågeln? Falklandsräven? Inte? Fullt förståeligt. Vi människor har – alldeles på egen hand, utan hjälp av klimatförändringar – utrotat dem fullständigt. Näst i tur står javanoshörningen i Indonesien, med blott ett sextiotal överlevande exemplar. Och enligt en ny rapport från FN:s vetenskapliga expertpanel för biologisk mångfald, IPBES, riskerar en miljon växt- och djurarter att försvinna de kommande decennierna. Utrotningstakten är tio till hundra gånger snabbare än den varit under de senaste tio miljoner åren (den senaste massutrotningen skedde för 66 miljoner år sedan när ett asteroidnedslag orsakade att dinosaurierna dog ut).

Annons
Annons
Annons