Annons

Mammas gata finns ej mer för finlandssvenskar

Två nya böcker ger goda inblickar i dagens Finland med en tyngdpunkt på den tabubelagda relationen mellan de båda språkgrupperna.

Publicerad

Frågan om finlandssvenskarnas situation ställs – lite på sin spets – av
Leif Höckerstedt (tidigare Nyholm), i en bok med namnet Fuskfinnar eller östsvenskar? En debattbok om finlandssvenskhet (Söderströms, 250 s). Själva termen fuskfinnar är förstås minst lika farlig som det för länge sedan hetsigt debatterade begreppet ”purfinnar”. Höckerstedt, sedan många år lektor i svenska vid Nordica, Helsingfors universitet, skyndar sig också att klarlägga bakgrunden: det var hans dotter som fick benämningen av sina studiekamrater när hon studerade i Umeå och presenterade sig som finlandssvensk, inte finne eller sverigesvensk.

Ett mer omfattande svar kan man få genom Svenska litteratursällskapet i Finlands serie Folkstudier, volym XXI: Gränsfolkets barn. Finlandssvensk marginalitet och självhävdelse i kulturanalytiskt perspektiv (redaktör Yrsa Lindqvist, 476 s). Jämfört med Höckerstedts framställning vill jag beteckna denna antologi som överkurs i ämnet.

Annons
Annons
Annons