”Målstyrning perverterar forskning och utbildning”

Med företagsmodellens intåg i högskolevärlden har lärosätena anpassat sin verksamhet för att uppfylla enkelt mätbara mål kopplade till politisk ideologi. Här skapas skriande målkonflikter som slår mot högskolans egentliga roll som självständig och kunskapssökande, skriver företrädare för stiftelsen Academic Rights Watch, som bevakar den akademiska friheten i Sverige.

Under strecket
Publicerad
Anders Wiklund/TT
Foto: Anders Wiklund/TT
Annons

New Public Management (NPM) är en företeelse som infördes inom svensk offentlig förvaltning, inklusive de statliga högskolorna, på 90-talet. Bakgrunden var stigande kostnader inom offentlig sektor och den finanskris som detta utlöste 1990–1994. Nu skulle myndigheterna bli mer effektiva, vilket skulle ske genom att de skulle efterlikna det privata, där förebilden var traditionella, toppstyrda företag.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons