Drastisk minskning av ensamkommande

Under november och december hade sociala resursförvaltningen i Malmö över 6 000 ärenden på sitt bord rörande ensamkommande flyktingbarn. – Nu har det minskat drastiskt. Generellt sett tar vi emot 5–7 barn i veckan, säger enhetschefen Anna Sommarmo.

Under strecket
TT
Publicerad
Annons

Malmö stad gör flera lex Sarah-anmälningar till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för hantering av ärenden som rör ensamkommande flyktingbarn. En övergripande orsak till bristerna är den höga arbetsbelastningen som rådde på kommunens sociala resursförvaltning under slutet av fjolåret.

– Vi hade en exceptionellt hög ärendemängd. Vi har aldrig jobbat under de här omständigheterna tidigare, säger Anna Sommarmo, enhetschef på Malmö stads sociala resursförvaltning.

Annons
Annons
Annons