Målet byggde på indicier

Under strecket
Publicerad
Annons

Målet Catrine da Costa var ett så kallat indiciemål. Någon gärningsman är ännu inte dömd. Men en lång rad vittnesmål ledde till att Allmänläkaren och Obducenten ansågs skyldiga till styckningen av Catrine da Costa: ”det är ställt utom allt rimligt tvivel att (de) tillsammans och i närvaro av (barnet) styckat Catrine da Costas kropp under pingsthelgen 1984 eller i anslutning till denna helg”. Men det brottet var preskriberat och männen gick fria.

Väninnans dagbok.
En god vän till Catrine läste upp sin dagbok där hon skrivit om hur Catrine umgicks sexuellt med två läkare och hur rädd hon var för dem. Per Lindeberg menade i sin bok, och Jan Guillou i ett par krönikor, att dagboken var ett falsifikat. En förundersökning om detta inleddes men lades snabbt ned. Det fanns inget som tydde på att dagboken skulle vara förfalskad.

Annons
Annons
Annons