X
Annons
X

Maktobalans får inte sopas under mattan

Tyvärr förvånas vi inte av Timbros replik på vår artikel om tankesmedjans syn på jämställdhet (9/5). Eva Cooper fortsätter hävda att borgligheten ska ägna sig åt en laissez-faire jämställdhetspolitik. Uppgivna noterar vi att Cooper lever i villfarelsen att feminister kräver att alla individer ska göra exakt samma val. Själva kärnan i jämställdheten bygger tvärtom på övertygelsen att kvinnor och män ska ges möjlighet att utveckla intressen, drömmar och anlag bortom könsrollernas begränsningar. I synnerhet när vi vet att begåvning är jämt fördelad hos könen. Därför är vi kritiska mot mediekoncernens Egmonts satsning på könssterotypa flick- och pojktidningarna till svenska barn i åldrarna 6–10 år.

I Timbros värld har det emellertid ingen betydelse om parlament, näringsliv eller föräldraskap är enkönat. Vi häpnar över att Eva Cooper ifrågasätter den representativa demokratins ideal att spegla befolkningen när hon argumenterar mot värdet av jämn könsfördelning. Vi undrar om hon resonerar på samma sätt när det gäller etnisk tillhörighet.

Annons
X
Annons
X
Annons
X