Maktmissbruk av norska Telenor

Under strecket
Publicerad
Annons

Vi tävlar inte på samma villkor, skriver VD för norska Telenor och VD för deras svenska bredbandsbolag på SvD Brännpunkt 10/12. Det är ju rätt fast fel.
Telenor vill att TeliaSoneras aktieägare och kunder ska betala de investeringar som krävs för att Telenor ska kunna utnyttja TeliaSoneras accessnät - det är absolut inte konkurrens på samma villkor.
Samma villkor gäller när varje operatör själv gör de affärsinvesteringar som behövs för de egna kunderna. TeliaSonera gör så men Telenor vill åka gratis på de investeringar TeliaSonera gör i fri och öppen konkurrens.
Lagarna ger TeliaSonera skyldighet att hålla kopparaccessnätet öppet för alla operatörer - det gör vi utan överklaganden och förhalningar. Cirka 100 operatörer använder kopparaccessnätet för att nu leverera över 350 000 bredbandsanslutningar och ökningen fortsätter i stadig takt. I två fall har TeliaSonera överklagat beslut från PTS. I det ena fallet fick TeliaSonera rätt. Det andra är inte avgjort.

När det krävs utbyggnadsinvesteringar i
bredbandsutrustning och ny kapacitet är det knappast ett ansvar för TeliaSoneras aktieägare utan en sak för respektive konkurrerande bolags aktieägare. Ett beslut från PTS kring detta har vi överklagat. Domstolarna har beslutat att PTS beslut inte ska gälla tills vidare. Det är knappast att förhala.
Det visar att det svenska rättsystemet fungerar och att man där gör en annan bedömning än vad PTS gör.
Det höga och hårda tonläget i debatten är kanske inte att förvånas över. Det finns starka ekonomiska intressen hos våra konkurrenter att utnyttja en gammal och förlegad syn på TeliaSoneras roll på den svenska telekommarknaden.

Annons
Annons
Annons