Annons

Makten måste utövas under lagarna

REPLIK | JURISTMAKT. I ett inlägg på Brännpunkt den 1 september påstår Ingemar Hamskär, TCO och Claes-Mikael Jonsson, LO att EG-domstolens tolkningar är ett hot mot demokratin. Med anledning av det påståendet vill jag klargöra ett par saker, skriver EU-minister Cecilia Malmström.

Under strecket
Publicerad

För det första innebär EU-medlemskapet att medlemsstaterna ingår i ett överstatligt samarbete på vissa områden. Det betyder att EG reglerna i de här delarna har företräde framför nationella bestämmelser, även på konstitutionell nivå.

Att de gemensamma bestämmelserna tolkas på samma sätt inom EU är en förutsättning för att syftena med samarbetet ska uppnås. EG-domstolen ska garantera att de gemensamma bestämmelserna inom EU följs. Tänk om de miljöregler eller bestämmelser om jämställdhet som Sverige slagits för att EG ska anta, skulle kunna underkännas genom ett enkelt politiskt beslut i en annan medlemsstat. Jag tvivlar på att det är något som författarna eftersträvar.

Annons
Annons
Annons