Annons
X
Annons
X

Bostadspriserna fortsätter rusa

Prisdraget – uppåt – för bostadsrätter har fortsatt i oktober. Villamarknaden fortsätter att präglas av små prisförändringar, visar Mäklarstatistik för höstmånaden.

– Vi ser en stark prisutveckling på bostadsrätter med ökningstal som har förstärkts den senaste tremånadersperioden, kommenterar Mäklarsamfundets vd Ingrid Eiken.

Med en ytterligare uppgång för bostadsrätter i riket med 4 procent i oktober har snittpriset för denna boendeform i Sverige ökat med 14 procent det gångna året.

Det ska betonas att det rör sig om statistik. En större andel dyra Stockholmslyor i totalen de senaste månaderna, jämfört med för ett år sedan, drar upp den procentuella förändringen för riket.

Icke desto mindre är det påtagliga lyft för bostadsrätterna ur ett ettårspektiv, och det gäller inte bara för landets största städer.

Annons
X

– Prisrörelsen är klart större för bostadsrätter än för villor. Det gäller för Sverige generellt, säger Per-Arne Sandegren, analyschef på Svensk Mäklarstatistik, till SvD Näringsliv.

SvD Näringsliv har bett analyschefen att gräva lite i siffermaterialet. Detta gräv ger vid handen att bostadsrättspriserna i grannstäderna Linköping och Norrköping exempelvis stigit med runt 25 procent det senaste året.

Även i norr är det tydliga kliv uppåt på flera håll. I Umeå, i Luleå och i Skellefteå har bostadsrättspriserna klättrat drygt 20 procent det gångna året. Men det finns också städer i riket som trotsar bostadsrättslyftet. Ett exempel är Helsingborg med en nedgång med 5 procent under mätperioden.

I Stockholm har bostadsrätterna i innerstan ökat med 10 procent de senaste tolv månaderna. Nu, med oktober i hamn, är medelpriset i de centrala delarna 66 293 kronor per kvadratmeter – klart högst i landet.

Lägsta kvadratmeterpris i innerstaden gäller för Södermalm: 62 300 kronor. En tusenlapp mer per kvadratmeter måste till för att komma åt en snittbostad på Kungsholmen. Dyrkampen står som vanligt mellan Östermalm och Vasastan/Norrmalm.

Östermalm ligger just nu inte överst. Kvadratmeterpriset på 68 700 kronor räcker inte riktigt till för att matcha motsvarande i Vasastan/på Norrmalm (69 200 kronor)

Om man blickar ur ett vidare geografiskt perspektiv blir prisbilden en annan – lägre. I Storstockholm är medelpriset på 40 999 kronor per kvadratmeter, efter en procentuell ökning på 12 procent den senaste tolvmånadersperioden.

I Göteborg och Malmö svingar sig också bostadsrätterna uppåt i pris. Uppgången den senaste tolvmånadersperioden ligger inom spannet 8 till 11 procent.

I absoluta tal är bostadsrätterna i rikets andra stad däremot betydligt dyrare än i Skånes största stad. Ett medelpris i centrala Göteborg hamnar på 40 705 kronor per kvadratmeter, snudd på dubbelt så dyrt som i centrala Malmö.

Att skriva att efterfrågan är större än utbudet är som att slå in öppna husdörrar. Ett begränsat utbud spelar roll för prisutvecklingen.

– Utbudet är lägre än i fjol samtidigt som köpintresset är starkt. Det gäller särskilt tydligt för bostadsrätter i tillväxtregioner, kommenterar Mäklarsamfundets vd Ingrid Eiken.

Hon tillägger att presumtiva köpare kommer väl förberedda till visningarna. Det sker också snabbare avslut än tidigare och det har blivit vanligare att bostäder till och med säljs före visning.

På villasidan är det mer av lugna gatan även om det skett ett prislyft i riket med 5 procent under den gångna tolvmånadersperioden. I Storstockholm redovisas en uppgång med 8 procent och här är medelpriset för ett småhus drygt 4,2 miljoner kronor.

I Storgöteborg kostar genomsnittsvillan över 3,3 miljoner och i Stormalmö kostar det - ur ett snittperspektiv - lite över 2,8 miljoner för att bli med villa.

På fritidshusfronten gäller fortsatt små prisförändringarna. En uppgång med 1 procent under den gångna tolvmånadersperioden innebär att ett genomsnittligt fritidshus i riket nu går loss på 1 414 000 kronor.

Vad betalar du för lånet? svd.se
Annons
Annons
Annons
X
Annons
X
Annons
X