Annons

Detaljen som kan leda till tvister vid bostadsköp

Krångliga regler, originella begrepp och snabba processer.

Att genomföra en bostadsaffär kan vara komplicerat – speciellt om man inte behärskar språket helt.

– Att förstå processen är en grundtrygghet som alla har rätt till, säger mäklaren Pia-Lotta Svensson.

Att köpa eller sälja en bostad kan vara krångligt och processen kan skapa en del oro hos de inblandade. Behärskar köpare eller säljare dessutom inte språket fullt ut skapar det många gånger ytterligare svårigheter. Bara att förstå mäklarens, säljarens och köparens ansvar är en utmaning och missförstånd kan tyvärr leda till besvikelser, problem och ibland tvister.

– Sverige har en speciell lagstiftning, vilket kan göra det väldigt svårt om man aldrig köpt en bostad här innan. Man kanske missar bostäder för att man inte förstår, och man kan känna sig osäker och otrygg, säger Pia-Lotta Svensson fastighetsmäklare på Södermalm i Stockholm.

Många samtal om språkförbistringar

Problemet bekräftas av Fastighetsbyråns kundombudsmän. Runt en tredjedel av de cirka 3000 samtal som Fastighetsbyrån får varje år gäller bostadsaffärer som har komplicerats av språkförbistringar eller av kunskapsbrister i hur den svenska bostadsmarknaden fungerar.

– Många av våra kunder pratar inte svenska. Det kan vara arbetsklassinvandrare, unga som är här för att plugga eller personer som invandrat, säger Pia-Lotta Svensson.

– I vissa fall är det barn som ska köpa där föräldrarna inte behärskar svenska fullt ut. Eller så tar man med en kompis som får fungera som tolk, vilket lägger väldigt mycket ansvar på den personen.

Information på 20 språk

För att ge alla, oavsett språk och ursprung, samma möjligheter till en bra och trygg bostadsaffär har nu Fastighetsbyrån tagit fram stöd av olika slag, på olika språk. Det innebär bland annat att visa upp mäklarnas alla språkkunskaper på webben, möjlighet för konsumenter att ställa frågor på sitt språk och tolkhjälp i samband med kritiska moment i bostadsaffären. Information om hur den svenska bostadsmarknaden fungerar har också tagits fram i text och film på de 20 vanligaste språken i Sverige.

– Vi har sett ett stort behov av detta. Det är en grundtrygghet som alla har rätt till. ­För mig som mäklare är det också viktigt att alla inblandade förstår processen, och att jag kan göra mig helt förstådd.

Annons
Detta är en annons från Fastighetsbyrån, den är inte skriven av journalisterna på SvD:s redaktion.