Makaker på Stuttgarts zoo i Tyskland.
Makaker på Stuttgarts zoo i Tyskland. Foto: Bernd Weissbrod/TT

Makaker visar att det inte bara är vi som tvivlar

Den som tror att det går att lära känna andra människor men är skeptisk till att man kan lära känna djur mäter med dubbla måttstockar.

Publicerad

Tvivel på att man kan lära känna den andre är något som ingår i en skeptisk hållning. Filosofisk skepticism är ett förhållningssätt som utgår från att man inte kan veta något med säkerhet. I den västerländska filosofitraditionen ser vi flera varianter på detta. De första skeptiska tänkarna återfinns redan i antikens Grekland.

Pyrrhon från Elis (360–275 f. Kr.) anses vara den första företrädaren för skepticismen. Han menar att eftersom våra antaganden grundar sig på andra antaganden kan vi inte veta något säkert, och därför måste vi ständigt tänka över våra åsikter. Det går att lägga fram goda argument för olika ståndpunkter, och därför är det bättre att vänta med att ha en åsikt i stället för att inta en ståndpunkt.