”Majoriteten av svenska folket stöder privat vård”

De flesta svenskar är positiva till ­privata vårdgivare om skattepengarna ­används effektivt. Det här ­gäller om vården är ­billigare än den offent­ligt drivna och håller minst samma kvalitet. Detta faktum bör vara utgångs­punkten för ­debatten, skriver vd:arna för tre vårdföretag.

Under strecket
Publicerad
Foto: Tomas Oneborg
Annons

Under det senaste halvåret har politiska debattörer allt oftare hänvisat till folkviljan i frågan om den pri­vata vårdens vara eller icke vara. Med stöd av opinionsundersök­ningar påstår man att svenskarna är negativt inställda till den privat utförda vården.

Vi som tillsammans driver en ansenlig del av den privata sjukvården i Sverige känner inte igen oss i den bilden. Vi har därför med hjälp av undersökningsföretaget Sifo tagit reda på fakta och det var som vi trodde – svenskarna är positiva till privat utförd vård.

Annons
Annons
Annons