Annons
X
Annons
X

"Olyckligt sätta överrock på landets huvudstad"

Redan 2019 kan Stockholms län bli en region. 18 av 26 kommuner i Stockholms län säger ja. Men Stockholms stad och Danderyd säger tvärt nej, enligt den remissrunda som Stockholms läns landsting just avslutat.

– Det vore mycket olyckligt om man satte en överrock på landets huvudstad. Jag förutsätter att regeringen lyssnar på den kommun som är landets viktigaste tillväxtmotor, säger finansborgarrådet Karin Wanngård (S).

Foto: Tomas Oneborg

Det är Stockholms läns landsting som driver regionfrågan som så småningom ska avgöras av regeringen. Där har civilminister Ardalan Shekarabi (S) tydligt sagt att han vill skynda på en regionreform för att få en effektivare användning av resurserna och en mer jämlik service i hela landet.

I linje med det har landstinget också genomfört en remissomgång som precis har blivit klar. Resultatet är entydigt om man bara ser till hur de 26 kommunerna har svarat. Det finns en överväldigande majoritet för att gå vidare och skapa Region Stockholm redan 2019. Val till regionfullmäktige skulle då ske hösten 2018.

Men så anser inte Karin Wanngård (S), finansborgarråd i Stockholms stad som säger nej, att man kan räkna. Ser man till antalet kommuninvånare är det fler i Stockholm än i de övriga kommunerna.

Annons
X

– Det borde avgöra saken, men viktigare är förstås att Stockholm som huvudstad redan gör så mycket för att ta ansvar för utvecklingen via politiken, näringslivet och akademin. Dessutom ingår vi redan i många olika typer av samarbeten. Vi behöver inte ha en ytterligare politisk administration över oss, särskilt inte av ett landsting som nog borde fokusera på en bra sjukvård och kollektivtrafik i stället, säger Karin Wanngård.

Landstingsrådet Gustav Hemming (C), som ansvarar för regionfrågorna, påpekar att ingen makt flyttas från kommunerna och att Stockholm visar upp en ganska arrogant inställning mot de andra kommunerna.

– Remissen visar ett starkt stöd för att gå vidare med en ansökan till regeringen senast tidigt i höst. Räknar man antalet invånare är det dött lopp mellan Stockholm och de 18 kommuner som säger ja till en region. Lägger man dessutom till de sex kommuner som vill att landstinget avgör saken tycker de flesta invånarna i länet att en region vore bra, säger Gustav Hemming.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Botkyrka, som är för en region, skriver exempelvis att det är bra att ett regionalt utvecklingsansvar läggs på ett direktvalt organ. Förtroendet mellan kommunerna och landstinget behöver också fördjupas genom konkret samverkan.

  **I Järfälla, som också tillstyrker, **anser man att en tydligare ansvarsfördelning torde kunna gynna regionens utveckling. Där är man positiv till stärkt regional planering, t ex inom bostadsplaneringsområdet.

  Lidingö har ingen bestämd uppfattning men skriver att det finns en risk att starka majoritetsintressen i ett regionalt perspektiv ignorerar viktiga lokala intressen, som framförallt kan drabba mindre kommuner. En regionbildning bör utgå från effektivisering och lägre kostnader.

  Hur den politiska mellannivån ska se ut i Sverige, alltså den mellan staten och kommunerna, har diskuterats och utretts i många år. Många anser att det är för mycket med 21 landsting och i en av de senaste utredningarna föreslås att Sverige ska delas in i 6–8 storregioner. Med regioner menas ett geografiskt område som ansvarar för landstingens sjukvård, kollektivtrafik och kultur samt att man tar över utvecklingsfrågorna om tillväxt och planering av infrastruktur från de statliga länsstyrelserna.

  På några håll har man gått före, exempelvis i Region Skåne och Västra Götalandsregionen. Under alliansåren tappade regionbildandet fart i och med att Moderaterna ansåg att det antingen var en helt ointressant fråga eller så var man direkt emot. Men på senare år har det fyllts på med Halland, Gotland, Västernorrland, Norrbotten, Västmanland, Jönköping, Örebro, Gävleborg, Kronoberg och Region Jämtland Härjedalen.

  De senare exemplen innebär inga sammanslagningar av landsting till några storregioner, som regeringen efterlyser. I stället har man helt enkelt ombildat ett landsting till en region. Det är precis det som är på gång i Stockholm.

  **Tidigare har det **funnits idéer om att skapa en Mälardalsregion, en region med Stockholm, Uppsala och Sörmland och nu senast kom ett förslag från landshövdingarna Chris Heister i Stockholm och Peter Egardt i Uppsala om att bilda en gemensam region.

  Men det är knappast troligt och det är definitivt ingenting som Stockholms läns landsting föreslår. Här har nu Moderaterna i förhandlingar med de andra allianspartierna gett upp sitt motstånd och numera vill alla partier utom Sverigedemokraterna ha en region. Den ska motsvara samma geografiska bas som Stockholms län. SD har inte uttryckt någon uppfattning i regionfrågan.

  Annons
  Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X