Magnifika modernister visas på helt nytt sätt

Under strecket
Publicerad
Annons

Berlin Ingenting är så tråkigt som konst som bara förvaras i arkiv och aldrig visas. Det minns alla som besökte Moderna museets lokaler i Stockholm på den gamla tiden. Neue Nationalgalerie i Berlin har länge brottats med liknande problem. Under flera decennier har man - med hjälp av donationer, men framför allt med stöd av en synnerligen aktiv vänförening - lyckats förvärva en stor mängd betydande 1900-talskonst. Dessa verk har dock bara undantagsvis visats för allmänheten eftersom Mies van der Rohes mäktiga byggnad vid Potsdamer Platz främst använts för stora tematiska och retrospektiva utställningar, nu senast en stor retrospektiv över Andy Warhol (anmäld i SvD 24/11 2001).
Nu i år och en bra in på nästa visas dock ett brett urval ur Neue Nationalgaleries samling upp för alla som råkar ha vägarna förbi Berlins nygamla hjärta vid Potsdamer Platz. Räume des XX Jarhunderts (Det 20:e århundradets rum) är titeln och bland de verk man kan se finns till exempel Ernst Ludwig Kirchners expressionistiska
gatuexteriörer från just Potsdamer Platz 1914 liksom Barnett Newmans sista stora färgfältsmålning "Who"s Afraid of Red, Yellow and Blue IV" från 1969/70 som här givits en placering och en hängning närmast värdig en altarmålning. Samtliga utställda verk har placerats in i olika "rum", som är tänkta att spegla olika faser i modernismens utveckling. Här finns till exempel ett "anti-illusionsrum" (med Picassos kubistiska arbeten och Schwitters dadaistiska collage), ett "tecken-rum" (med bilder av Klee m fl), ett "drömrum" (med surrealister som Ernst och de Chirico). Senare decennier ansluter med ett "foto-rum" och "film-rum". Här finns också ett särskilt "gränsrum", som speglar den konst som tillkom under det kalla krigets lobotomisering av Europa i en östlig och en västlig hemisfär - med Joseph Beuys som främsta exponent. Greppet är pedagogiskt effektivt, även om det stundom kan förefalla litet väl trendmässigt krystat. Vad är till exempel ett "kroppsrum"?

Annons

Den formella anledningen till denna
totalmönstring av samlingarna är att Neue Nationalgaleries vänförening i år firar sitt 25-årsjubileum. Men utställningen ingår också som ett led i den översyn och omgestaltning som Berlins samtliga sjutton statliga museer just nu genomgår under den nye generaldirektören Peter-Klaus Schusters ledning.
Under det kalla kriget byggde ju öst och väst upp konkurrerande museietablissemang. Till Museum Insel, som efter delningen hamnade på östsidan, forslades busslaster med rika västturister för att titta på Pergamonfrisen och konstklenoderna på Alte Nationalgalerie. Mies van der Rohes Neue Nationalgalerie, som stod färdigt 1968, tillkom som ett försök från Västberlins sida att skaffa sig en egen kulturell profil.
Ett drygt decennium efter murens fall är det nu tänkt att museiverksamheterna och -samlingarna i det forna öst och väst skall samordnas. De gamla institutionerna renoveras, rustas upp och öppnar på nytt, en efter en. Planer finns sedan länge på att bygga ett Gemäldegalerie intill Neue Nationalgalerie
som skall kunna ta emot och visa den sistnämndas rika samling med 1900-talskonst.
Vänföreningens senaste förvärv till denna samling är också det mest spektakulära bland de verk som nu visas. När den amerikanska konstnärinnan Jenny Holzer arbetade i Berlin 1999 fick hon i uppdrag att göra en permanent installation i byggnadens övre hall - som tidigare bara använts som garderob. I taket, med ett par meters mellanrum mellan varje rad, löper nu de glödande bokstäverna i Holzers LED-slingor i en mäktig verbal marsch. Några av texterna till dessa ljusslingor är nya, andra är hämtade från äldre verk, som t ex sviten "Truisms". Gemensamt för Holzers aforismer är att de alla talar om makt: om dess manifestationsformer (mäns makt över kvinnor, politikers makt över sina väljare); om dess förmåga att förföra och förgöra. Ett faktum som blir dubbelt ironiskt eftersom man som betraktare eller "läsare" av dessa självlysande textremsor tvingas stå med huvudet vridet i en plågsam vinkel upp mot taket.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons