Annons

Emma Frans:Magisk gräns eller ej – vi kan inte pusta ut

Antikroppstester som hittills gjorts på stockholmarna har påvisat antikroppar bland omkring 10, 14 och 17 procent.
Antikroppstester som hittills gjorts på stockholmarna har påvisat antikroppar bland omkring 10, 14 och 17 procent. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

Coronapandemin är ett maraton – även om immunitet delvis kan hjälpa till att bromsa smittspridningen så kommer det fortsatt att krävas att vi följer myndigheternas rekommendationer.

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad

Stockholm, delstaten New York, norra Italien och tyska orten Gangelt – regioner som haft en omfattande smittspridning av det nya coronaviruset SARS-CoV-2, men som också sett en tydlig minskning av antalet avlidna och intensivvårdade de senaste månaderna.

Restriktionerna som införts för att få stopp på smittspridningen varierar i dessa delar av världen, men en sak har de gemensamt – ungefär 15-20 procent av befolkningen har mätbara nivåer av antikroppar mot viruset. Detta har resulterat i spekulationer om en ”magisk gräns” där andelen immuna är tillräckligt stor för att smittspridningen i befolkningen ska avstanna oavsett interventioner.

Under våren har fenomenet ”flockimmunitet” diskuterats flitigt. Flockimmunitet innebär att tillräckligt många personer är immuna mot en sjukdom för att smittan ska sluta sprida sig i befolkningen. Immuniteten kan uppstå genom vaccination, men eftersom det i nuläget inte finns något effektivt vaccin mot covid-19 handlar diskussionerna nu om immunitet som uppstår efter genomgången infektion.

Annons
Annons

Andelen som behöver vara immuna för att flockimmunitet ska uppnås varierar beror på hur smittsam sjukdomen är. Baserat på det man initialt visste om smittsamheten för covid-19 uppskattade forskare att flockimmuniteten skulle uppnås när ungefär 60 procent var immuna. Senare beräkningar av bland andra Tom Britton vid Stockholms universitet kom istället fram till att flockimmunitet skulle kunna uppstå redan vid 40 procents immunitet. Dessa analyser utgår från att smittan inte sprids slumpmässigt i befolkningen, utan att det finns variation i hur många sociala kontakter olika personer har och att detta påverkar smittspridningen. Detta scenario tros vara mer överensstämmande med den immunitet som uppstår i befolkningen vid genomgången infektion, till skillnad från immunitet till följd av vaccination av befolkningen.

Allt mer forskning tyder på att antikroppstesterna inte ger hela bilden av immuniteten i befolkningen.

Vissa förutspådde att Stockholmsregionen skulle uppnå flockimmunitet redan i maj, men de olika antikroppstester som hittills gjorts på stockholmarna har påvisat antikroppar bland omkring 10, 14 och 17 procent – långt ifrån nivåer som skulle behövas för att uppnå flockimmunitet. Allt mer forskning tyder dock på att antikroppstesterna inte ger hela bilden av immuniteten i befolkningen. Bland annat har det föreslagits att T-cellsmedierad immunitet har betydelse och en svensk studie som nyligen publicerades i den ansedda tidskriften Cell uppskattade att antalet personer med T-celler kan vara dubbelt så stort som antalet med påvisbara antikroppar. Detta skulle kunna innebära att Stockholm inte är långt från nivåer på omkring 40 procent immuna. 

Annons
Annons

Att helt bortse från betydelsen av interventioner känns dock ytterst tveksamt. R-talet, reproduktionstalet, som anger hur många personer en smittad individ i genomsnitt för vidare smittan till är beroende av både interventioner och immunitet i befolkningen. Befolkningsimmunitet handlar alltså inte om ”allt eller inget” och i närvaro av effektiva åtgärder kan smittan avstanna även om få personer är immuna.

Antikroppsnivåer på 15-20 procent kan vara tillräckligt för att bromsa smittan i närvaro av effektiva åtgärder, men inte utan. För även om interventionerna varierat i olika i regioner som Stockholm och delstaten New York kan de haft liknande effekt. Att vi nu ser ett eventuellt trendbrott i Stockholm med ett ökat antal som vårdas på akutsjukhus indikerar också att vi inte kan pusta ut i flockimmunitetens trygga famn. Även om immuniteten delvis kommer hjälpa till att bromsa smittspridningen i tidigare drabbade regioner är det viktigt att fortsatt följa rekommendationerna. Pandemin är ett maraton, inte en sprint.

Annons
Annons
Annons
Annons
Annons