Annons
X
Annons
X

Finansministern vill införa nya mått på välstånd

Vårbudgeten som presenteras av regeringen under tisdagen kommer att för första gången innehålla nya mått på välstånd.

– BNP är ett viktigt mått, men det säger inte allt, säger finansminister Magdalena Andersson till SvD.

Vårbudgeten 2017
Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister, och finansminister Magdalena Andersson.
Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister, och finansminister Magdalena Andersson. Foto: Adam Wrafter

Tillväxt och välstånd kan mätas på olika sätt. Därför presenterar regeringen ett nytt verktyg för att följa utvecklingen av svenskarnas livskvalitet och ekonomins långsiktiga hållbarhet. Att enbart följa utvecklingen av landets BNP är inte tillräckligt.

– Vi vill kunna spegla en bredare verklighet. Att ha hög BNP-tillväxt samtidigt som vi förstör våra naturresurser är inte långsiktigt hållbart, säger finansminister Magdalena Andersson i en exklusiv intervju med SvD.

Hon tar även upp att det inte heller är eftersträvansvärt att ha hög tillväxt samtidigt som stora skulder byggs upp, vare sig hos hushållen eller hos staten. Inte heller är det hållbart med hög tillväxt på bekostnad av människors hälsa.

Annons
X

– Det är därför vi skapar det här lite bredare synsättet, säger hon.

Utvecklingen ska alltså inte kunna ske på bekostnad av framtida generationers möjlighet att skapa ekonomisk tillväxt.

Med hjälp av femton noga utvalda indikatorer vill regeringen se att utvecklingen går i rätt riktning för de ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekterna av samhället. De femton måtten är fördelade om fem för vart och ett av dessa tre områden. De nya välfärdsmåtten som nu ingår i budgeten finns där för att regeringen ska kunna fatta kloka ekonomiska beslut.

Stäng

SvD VIN & MAT:s NYHETSBREV – vintips och recept direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  – Den ekonomiska politiken ska få vägledning av den här bredare inblicken av samhällsutvecklingen. Vi ska kunna möta negativa trender, när vi ser att det går åt fel håll, säger Per Bolund, biträdande finansminister, som även han deltar intervjun.

  Han förklarar att det kan handla om sociala trender, som exempelvis fördelningen av resurser, vilken har blivit sned de senaste åren.

  – De sociala måtten handlar om tillit, hälsa, om hushåll med låg ekonomisk standard och nöjdhet, säger Per Bolund.

  Arbetet med att ta fram indikatorerna utgår från ”Utredningen om mått på livskvalitet” och SCB har haft i uppdrag att utveckla måtten och ta fram data som finns att tillgå.

  Vad hoppas ni kunna uppnå med detta?

  – Syftet är att få till en bredare diskussion om vad som är välstånd, och om vart vi vill styra vårt samhälle. När vi bedriver ekonomisk politik är det också viktigt att ta hänsyn till miljön, människors hälsa och därtill måste vi tänka långsiktigt, säger Magdalena Andersson.

  Utvecklingen ska alltså inte kunna ske på bekostnad av framtida generationers möjlighet att skapa ekonomisk tillväxt.

  Det är roligt om Sverige kan vara föregångare på det här området och visa hur man kan arbeta med den här typen av frågeställningar.

  Finns det någon annan nation som prövat detta och som ni sneglat på?

  Det finns ett omfattande internationellt arbete, både FN, EU och OECD har tittat på den här typen av frågor. EU-kommissionen har också uppmuntrat länderna att ta fram den här typen av indikatorer, säger Per Bolund och tillägger att den tidigare franska regeringen tillsatte Stiglitz Kommissionen, som just tittade på hur man kan komplettera BNP med andra alternativa mått.

  – Det är roligt om Sverige kan vara föregångare på det här området och visa hur man kan arbeta med den här typen av frågeställningar, säger Per Bolund.

  Tror ni detta får genomslag?

  – Brexit och Trump blev för många en väckarklocka. Världen har blivit rikare under de senaste decennierna, men välståndet har inte fördelats på ett rimlig sätt. Vare sig inom eller mellan länder, säger Magdalena Andersson och menar att det får politiska konsekvenser om man inte förmår att driva en bredare ekonomisk politik som innebär att alla människor får vara med och ta del av utvecklingen.

  Annons

  Per Bolund, finansmarknads- och konsumentminister, och finansminister Magdalena Andersson.

  Foto: Adam Wrafter Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X