X
Annons
X

M: Enskilda vårdval kan behöva avvecklas

För Moderaterna är ingen modell viktigare än patienternas bästa. Vi är villiga att hitta andra lösningar, om det blir för dyrt på enskilda områden. Det skriver Marie Ljungberg Schött (M), sjukvårds- och vårdvalslandstingsråd.

Moderaterna i Stockholms läns landsting införde vårdval för att föra vården närmare patienterna och vårdköerna har sedan dess successivt betats av. Samtidigt är vårdvalet inte en självgående modell. Det krävs en konsekvent politisk styrning som säkerställer att resurserna går till rätt saker. Om resurserna inte hamnar rätt, slår det mot Stockholmarnas möjligheter att själva välja vårdgivare.

Enligt en mätning från Demoskop har Stockholmarna högst förtroende för den lokala vården i hela landet. Över 60 procent har förtroende för den lokala vården i Stockholm medan förtroendet i S-styrda Norrland är 43,6 procent. Tilltron till den lokala vården i Stockholm är väsentligt större än i resten av landet. I stort är det ett resultat av vårt långa arbete med vårdvalsreformen och att föra vården närmare patienten.

Marie Ljungberg Schött (M)

Foto: Anna Molander Bild 1 av 2
Foto: Claudio Bresciani/TT Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X
Annons
X